/ testid vastustega

Riiklik õppeasutus

kõrgharidus

"Krasnojarski Riiklik Meditsiinikeskus

professor V.F. Voyno-Yasenetsky

Tervishoiu ja sotsiaalarengu ministeeriumid

Psühhiaatria ja narkomaania osakond koos kursusega tarkvaras

testimisobjektide kogumine reageerimisstandarditega

erialaõppes õppivate kliiniliste interni

Psühhiaatria: kogumik testidega seotud ülesannete vastavust standarditele kliinilised internid, kes õpivad erilist. 040115 - Psühhiaatria / Komp. M.A. Berezovskaya. - Krasnojarski: tüüp. KrasSMU, 2010.-. c.

Koostaja: PhD, dotsent Berezovskaya M. A.

Testiülesanded vastamisstandarditega vastavad täielikult kõrghariduse riikliku hariduse standardi (2000) nõuetele erialal 040115 - Psühhiaatria; mis on kohandatud haridustehnoloogiaga, võttes arvesse eriala koolituse eripära 040115 - Psühhiaatria.

Hindajad: juhataja. Närvisüsteemi osakond, traditsiooniline meditsiin

GOU VPO KrasSMU neile. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky

Ph.D., professor S.V. Prokopenko

Psühholoogia ja pedagoogika osakonna dotsent koos tarkvara kursusega

kallis psühholoogia ja psühhoteraapia

GOU VPO KrasSMU neile. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky

Ph.D. Potapova T.F.

Kinnitatud trükkimiseks CKMS KrasSMU (protokolli nr __ kuupäevaga __.__.__)

Valige üks õige vastus.

001. Psühhiaatriline abi Venemaal on enamasti rakendatud

2) patsiendi sugulaste nõudel

3) õiguskaitseorganite taotlusel

4) kohtuotsusega

5) eestkosteasutuse taotlusel

002. PERIOODILISE PATSIENDI PSÜHHATRAANILINE UURING JA RIIGI HOSPITALISEERIMINE VASTUTAVA JÄRGI

2) lubatud järgmiste sugulaste nõusolekul

3) on lubatud eestkostja ja eestkosteasutuse nõusolekul

4) on vastuvõetavad patsiendi sotsiaalse ohu olemasolu korral

5), mille on andnud õiguskaitseorganid

003. Hingamispuuetega patsiendid haiglasse siirduvad

1) kaasuva somaatilise patoloogia juuresolekul

2) sugulaste taotlusel

3) patsiendi abituse korral võimetus iseseisvalt rahuldada elu põhivajadusi

4) õiguskaitseorganite taotlusel

5) kui patsient on vaimne haigus puudega

004. SOOLSELE PATSIENTIDE HOSPITALISEERIMINE EELDATAKSE SUSPENSIVE ORDER

1) on otseses ohus enda või teiste jaoks

2) naabrite taotlusel

3) õiguskaitseorganite taotlusel

4) tema töövõimetuse korral

5) vaimuhaiguse tõttu puude juuresolekul

005. MENTALLATILINE PATSIENTIDE HOSPITALISEERIMINE EELDATAKSE SUSPENSIOONILISES JÄRGI

1) kui ta paneb toime sotsiaalselt ohtliku teo

2) patsiendi hullumeelsuse korral

3) raske somaatilise patoloogia esinemine

4) kui ilma psühhiaatrilise hoolduseta ei kahjusta patsiendi tervis oma vaimse seisundi halvenemise tõttu

5) vabatahtliku kohtlemise keeldumise korral

006. Kui märgitud sundhospitaliseerimise patsientidel tuleb läbi vaadata komisjoni psühhiaatrite jooksul

007. RESOLUTSIOON Patsiendi osaluse kohta psühhiaatrilises haiglas

2) haigla peaarst

3) kohaliku täitevvõimu esindaja

008. KAHJUVUSE MÄÄRAMISTE KONTROLLIMINE

1) sobivus sõjaväeteenistusele

2) puue

3) hullumeelsuse olemasolu

4) töövõimetuse olemasolu

5) tahtmatud haiglaravi näitajad

009. KÜSIMUSTE KORRALDAMISE KORRALISE KORRALISE UURIMISE KORRALISE UURIMISE KORRALDUS

1) õiguslikult võimetu isik tuvastama tehingu kehtetuks

2) abielu tunnustamine kehtetuks

3) ebapädeva isiku eestkostet määramisel

4) inimeste tervislikkuse ja hullumeelsuse kohta rikkumise toimepanemise ajal

5) vanema õiguste äravõtmine

010. PSIHAATILINE UURING, MIDA KIRJUTAKSE KÜSIMUSTE KORRALDATUD TSIVIILISE PROTSESSI

1) tsiviilõiguslikud ebakompetentsed isikud ja nende üleandmise eest vastutav isik

2) alkoholi kuriteo toime pannud isikute vastutusel

3) haigusest vabastamise korral haiguse tõttu

4) kohustuslike meditsiiniliste meetmete määramise kohta

5) valus vaimse seisundiga seotud kuriteo toimepannud isikute vastutus

011. Tehakse psühhiaatrilise uuringu eksam

1) uurija, prokuröri ja kohtu korraldusel

2) õiguskaitseorganite taotlusel

3) psühhiaatri otsusega

4) ohvri taotlusel

5) eestkoste- ja hoolekandeasutuse otsusega

012. Mittevahetatavus on

1) riik, kus inimene ei saa teadlik oma tegude olemusest ja sotsiaalsest ohust (tegevusetusest) või suunab neid valuliku seisundi tõttu

2) kroonilise vaimse haiguse esinemine

3) dementsuse olemasolu

4) võimetus vastata oma tegevuse eest

5) joobeseisund, mille puhul isik ei saa olla teadlik oma tegude olemusest ja sotsiaalsest ohust (tegevusetus)

013. MÕISTES "KOKKUPITUMISNÕUDED" KAASA KRITEERIUMID

1) meditsiiniline ja õiguslik

2) meditsiiniline ja psühholoogiline

3) õiguslik ja psühholoogiline

4) psühhiaatriline ja õiguslik

5) meditsiiniline ja sotsiaalne

014. KEHTIVUSE VÄÄRTUSE ÕIGUSKRITEERIUMID

1) suutmatus rahuldada elutähtsaid vajadusi

2) võimetus oma tegevust analüüsida

3) võimetus oma õigusi ja vabadusi oma tsiviilkohustuste täitmiseks kasutada

4) võimetus võtta vastutust oma tegevuse eest

5) suutmatus realiseerida oma tegevuse (tegevusetuse) tegelikku olemust ja sotsiaalset ohtu või juhtida neid

015. VÕIMALUS ON

1) võime analüüsida oma tegevust

2) võime rahuldada põhivajadusi elust

3) võime kasutada oma õigusi ja vabadusi oma tsiviilkohustuste täitmiseks

4) võime vastutada oma tegevuse eest

5) võimalus teatada oma tegevusest ja juhtida neid

016. INSECURITY - see on

1) suutmatus anda ülevaade oma tegevustest ja juhtida neid

2) võimetus täita elust põhivajadusi

3) võimetus oma tegevust analüüsida

4) võimetus võtta vastutust oma tegevuse eest

5) võimetus oma õigusi ja vabadusi oma tsiviilkohustuste täitmiseks kasutada

017. EUROOPA KOHTU TUNNUSTATUD ISIK, kellel on krooniline hingamisteede haigus ja täiuslik õigusrikkumine

1) arvestatud kõigil juhtudel

2) süüdi eriti ohtliku kuriteo toimepanemises

3) kõigil juhtudel hullumeelsus

4) piiratud mõistlik

5) ajutiselt hullumeelsus, kuni riik paraneb

018. Isik, keda tunnistas isiklikult seoses tema poolt rakendatud meetmetega, on võimatu

1) ei kuulu vastutusele

2) läbib karistuse spetsialiseeritud asutuses

3) on õigus lühendada lauseid

4) on üldiste eeskirjade kohaselt vastutav.

5) on õigus karistuse edasilükkamisele

019. ARUTLUSTAB PND PÄEVADE TÄHELEPANEKU PERSONALILE

2) võimeline kuni kohus on vastupidi tuvastanud

3) osaliselt võimeline

4) suudab haiguse kriitika juuresolekul

5) nõusolek stabiilseks raviks

020. Tsiviilprotsessis, mis kahjustab võimet mõista oma vaimset tervist mõjutava tegevuse tähtsust, on tunnistus

3) osaliselt võimeline

5) piiratud mõistlik

021. MUUDE PATSIENTIDE STIGMATSIOONI PÕHJUS

1) vaimuhaigete sotsiaalne oht

2) vaimse haiguse krooniline olemus

3) psühhotroopsete ravimite kõrvaltoimed

4) ühised mööndused ja eelarvamused ühiskonnas

5) patsientide ambulatoorne jälgimine

022. ANALÜÜSIS PÕHINEVA AJALISE HAIGUSE MÄNGU ​​DIAGNOSTIKA

1) patsiendi avaldused ja tegevused

2) laboratoorsete katsete andmed

3) MRI ja muud aju kuvamise tehnikad

4) patsiendi neuroloogilise ja somaatilise seisundi tulemused

5) patsiendi sugulast saadud teave

023. TÄPSELT KÕIGE PATSIENDI OMADUSTE ESITAMISE VÕIMALIK KASUTADA

5) testi tulemused

024. DISSIMULATSIOON IS

1) tahtlikult minimeerides haiguse tõsidust

2) haiguse tõsiduse tahtmatu alahindamine

3) haiguse eitamine

4) haiguse tõsiduse tahtlikult liialdus

5) haiguse tõsiduse tahtmatu liialdus

025. HYPOSONGNOSY ON KÄESOLEV

1) tahtlikult minimeerides haiguse tõsidust

2) haiguse tõsiduse tahtmatu alahindamine

3) haiguse eitamine

4) haiguse tõsiduse tahtlikult liialdus

5) haiguse tõsiduse tahtmatu liialdus

026. ANOGOLOOGIA ON

1) tahtlikult minimeerides haiguse tõsidust

2) haiguse tõsiduse tahtmatu alahindamine

3) haiguse raskust tahtlikult liialdus

4) haiguse tõsiduse tahtmatu liialdus

5) haiguse eitamine

027. HÜPERNOSOGNOOSIA IS

1) tahtlikult minimeerides haiguse tõsidust

2) haiguse tõsiduse tahtmatu alahindamine

3) haiguse raskust tahtlikult liialdus

4) haiguse tõsiduse tahtmatu liialdus

5) haiguse eitamine

028. AGGRAVATION IS

1) tahtlikult minimeerides haiguse tõsidust

2) haiguse tõsiduse tahtmatu alahindamine

3) haiguse raskust tahtlikult liialdus

4) haiguse tõsiduse tahtmatu liialdus

5) haiguse eitamine

029. Kõige sobivamad on patsiendid

030. Näitena on hingamishasjad

031. DIAGNOSTIKA KOHALDATAKSE EEG JUHTIMISEKS

032. VÄLTIDA VÄHEMALT PREPAREDNESSI VÄHEMALT EPILEPSI JA EPILEPTIFORMI SÜNDROMES

1) rütmi sünkroniseerimine

2) rütmi desünkroonimine

3) epileptiformseid komplekse

4) rütmi asümmeetria

033. ANOMALIA ON KÄESOLEVAD

1) tüüpiline, mis on omane enamusele antud elanikkonna inimestele, käitumise vormid, mõtlemine, emotsionaalne vastus

2) käitumisviis, mis võimaldab kohaneda reaalsuse tingimustega

3) psühholoogilise heaolu ajutine või alaline puudumine mitteaktiivsete käitumisviiside, mõtlemis- või emotsionaalsete reaktsioonide tõttu

4) tervise taustal tekkiv patoloogiline protsess, millel on iseloomulik dünaamika ja tulemus

5) ei sobi tüüpiliste haruldaste käitumisviiside raamistikku, mis mõjutavad inimese kohanemist

034. Võib põhjustada emotsionaalset stressi

1) psühhogeensed vaimsed häired

2) endogeensed vaimsed häired

3) kõik vaimsed häired

4) orgaanilised vaimsed häired

5) aju eksogeensed orgaanilised haigused

035. PSÜKOGEERNE ETIOLOOGIA ON SEOTUD ETIOLOOGILINE FAKTOR

1) raske eluolukorras

2) ebasoodsa pärilikkusega

3) somaatilise haigusega

4) traumaatilise ajukahjustusega

5) atroofse ajuhaigusega

036. SOMATOGEENSILINE ETIOLOOGIA ON SEOTUD ETIOLOOGILINE FAKTOR

1) kromosomaalse patoloogiaga

2) somaatilise haigusega

3) ägeda stressiolukorraga

4) nakkav ajuhaigus

5) ebasoodsa pärilikkusega

037. ENDOGENOOS-ORGAANILINE ETIOLOOGIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR MÄÄRATLETUD

1) nakkushaigus või traumaatiline ajukahjustus

2) emotsionaalne stress

3) ebasoodne pärilikkus

4) somaatilise haiguse esinemine

5) kromosomaalse patoloogia olemasolu

038. ENDOGEENNE ETIOLOOGIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR MÄÄRATUD

1) aju vaskulaarsed haigused

2) endokriinset patoloogiat

3) psühhoaktiivsete ainete kasutamine

4) traumaatiline olukord

5) ebasoodne pärilikkus ja realiseeritud välismõju mõjul

039. GENEETILINE ETIOLOOGIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR, KONDITSIONEERITUD

1) haiguse edasikandmine pärimise teel

2) ebasoodne pärilikkus

3) nakkav ajuhaigus

4) aju vaskulaarne kahjustus

5) sünnikahjustus

040. KROMOSOOMILINE ETIOLOOGIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR

1) seotud raskete somaatiliste haigustega

2) seotud haiguse edasikandumisega pärimise teel

3) geeni mutatsioonide tõttu

4) kromosoomide struktuuri rikkumise tõttu

5), mis on seotud emotsionaalse stressiga

041. GENE-ETIOLOOGIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR MÄÄRATUD

1) haiguse edasikandmine pärimise teel

2) kromosoomide struktuuri rikkumine

3) loote emakasisene kahjustus

4) geenimutatsioon

5) sünnikahjustus

042. EMBRÜOPAATIA ON ETIOLOOGILINE FAKTOR MÄÄRATUD

1) ebasoodne pärilikkus

2) sünnikahjustus

3) loote emakasisene kahjustus

4) somaatilise haiguse esinemine

5) endokriinse haiguse esinemine

043. SOOSEND SCHISOPHRENIAS MONOSÜGOOTILISELT KAKS

1) jõuab 90-100%

2) sõltub nende soost

3) sõltub haiguse alguse vanusest

4) on 40-60%

5) pärilikud tegurid ei ole märkimisväärsed.

044. DEPRESSIOONI JA ALARMI TINGIMUS ON SEOTUD

1) liigne GABA

2) serotoniini puudus

3) glutamaadi puudus

4) liigne dopamiin

5) histamiini liig

045. MÕELDUD RASKUS ALŽEIMERI HAIGUSEGA SEOTUD

1) liigne serotoniin

2) GABA puudulikkus

3) histamiini liig

4) atsetüülkoliini puudus

5) liigne glutamaat

046. SUUR TEGEVUS PSÜHHOLOOGILINE KAITSE

1) parandab inimese kohanemist

2) vähendab inimese kohanemist

3) muudab inimese kohanemisvõimet

4) ei mõjuta kohanemist

5) põhjustab vaimuhaigusi

047. PSIKKOGEENNE AMNESIA ON KAITSEMEHHANISMI NÄIDIS

048. Hingamispuudega isiku tõenäosus on vähemalt kaitsemehhanismi kasutamisel

049. HÜSTERILINE PAREESE JA PARALLÜÜS ON KAITSERMEHHANISMI NÄIDIS

050. PUBERTISEERITUD KRIIS KÕRGELT VÕIMALIKUSE KOHTA

2) Huntingtoni korea

4) bipolaarne afektiivne häire

051. MONOPOLAARI DEPRESSIOONI TULEVIK TULEMUS

1) sagedamini naistel

2) sagedamini meestel

3) sagedamini noorukieas

4) sagedamini lapsepõlves

5) ei sõltu soost ja vanusest

052. PAROOSILISUS ON KÕIK TOOTMISPÕHIMÕTETE ÜLDINE VARA

053. SCHIZOPHRENIA'I SHIZIZIS'I ESITATAKSE AS

3) suprasyndromny vara

054. SÜMPTOMIDE SEOTAMINE EMOTSIOONILISE STRESSITEGA, NENDE SUUNAS SPEKTORITES, KÕRVALDAMISE KOGEMUS

055. SYNDROME OMADUSED

1) haiguse põhjus

2) haiguse progresseerumine

4) praegune seisund

5) kohanemisvõime

056. KRIITSISMI VÄLTIMINE HAIGUSEGA PATSIENTIDELE ON TÜÜBILINE MÄRKUS

057. VAATLIKUD RIKKUMISED

058. TOOTJA SÜMPTOMAATILISTE TESTIDE KASV

1) haiguse tõsidus

2) haiguse pahaloomulisus

3) haiguse kroonimine

5) haiguse pöördumatus

059. Kõige erineva sümptomaatilise erineva kliinilise pildi

2) afektiivsed häired

3) vaimne alaareng

5) orgaanilised ajuhaigused

060. KÕIGE KONKREETSED SÜMPTOMID ARENGUD REGISTREERIMISEKS

061. SENESTOPATIA - KÄESOLEVAD

1) patoloogilised aistingud mitmesugustes kehaosades ja siseorganites

2) tundlikkuse kaotus

3) valu tundlikkuse häire

4) temperatuuri tundlikkuse rikkumine

5) moonutatud taju objektide kohta

062. OBJEKTIDE ERALDATAVATE OMANDITE JA REAALSUSE NÄHTAVAD MÄÄRAMINE NENDE TUGEVUSTELE TÕRJUTAVA MÕJUGA - SEE

063. OBJEKTIDE JA REAALSUSE FENOMAALIDE ÜHTLUSTAMINE NENDE TULEMUSELE TULEMUSELE - MIS ON

064. EELKÕIGE EELNEVATE AINETE VAATLUS, VÕIMALIKU TUNNUSTAMISE KIRJELDUS - KÄESOLEVAD

065. Hüpesteesia on

1) varasemate arusaamade jäljed, nende kujutised, mis tekivad teadvuses objekti enda puudumisel

2) suurenenud tundlikkus normaalsete või nõrkade ärritusnähtude korral, vähendades tundlikkuse künnist

3) ühe või mitme analüsaatori tundlikkuse vähenemine nende anatoomilise ja füsioloogilise säilimise ajal

4) pooltvähene vastuvõtlikkus välistest stiimulitest suurendades tundlikkusläve

5) valutunde häired

066. HÜPERESTEESIA IS

1) varasemate arusaamade jäljed, nende kujutised, mis tekivad teadvuses objekti enda puudumisel

2) suurenenud tundlikkus normaalsete või nõrkade ärritusnähtude korral, alandades tundlikkuse läve

3) ühe või mitme analüsaatori tundlikkuse vähenemine nende anatoomilise ja füsioloogilise säilimise ajal

4) vastuvõtlikkus välismõjude suhtes

5) valutunde häired

067. TUGEVDAMINE PÕHJUSLIKE VÕI PÕHJALASTE LOOMADE KAHJUSTAMISE KOHTA, MIS TULENEVAD PÕHJUSLIKE KAHJUSTUSTE VÄHENEMISEKS

068. VÄLTIDA VÄLTIDA VÄLTIDA VÄLTIDA VÄLTIDATUD TUGEVATUSEGA JÄRGI

069. KÕRVALDATUD OLEMASOLEVATE OBJEKTIDE KAHJUSTAMINE

4) psühhosensoriline häire

070. MÕJUTAVAD TULEVAD ILLUSTUSED

1) enne magama jäämist

2) ärkamisel

3) ainult öösel

4) äärmise ärevuse ja hirmu mõjul

5) kuulmis- või nägemispuudega inimestel

071. HALLUCINATIONS - KÄESOLEVAD

1) moonutatud reaalsetest objektidest ja nähtustest arusaamine

2) tajumishäire kujutiste ja esitluste kujul, mis tekivad ilma tõelise stiimulita, kuid mida peetakse reaalsuseks

3) moonutatud taju oma isiksusest tervikuna, individuaalsed omadused ja ka kehaosad

4) piiritletud, raskesti lokaliseeritavad, hajuvad, mõttetu, valulikud aistingud, mis on projekteeritud füüsilises "I"

5) ümbritseva ruumi tajumise rikkumine, eseme kuju ja suurus, kaugus ja aeg

072. HINDAMISKONNA HALLUESINATSIOONID ON KOHALDATAKSE

1) paranoidne meeleolu nihe

3) maania seisund

4) nõrga teadvuse seisund

5) katatoonilised häired

073. JUHISED SALVESTUSED PUNANE

1) neurootiliste haiguste register

2) auto-agressiivne käitumine

4) stupefaction

074. PSEUDOHALKINATSIOONI MÄRKUS ON

1) hallutsinatsioonikuvade projitseerimine väljapoole tegelikku vaatevälja

2) hallutsinatsioonikuvade projitseerimine reaalses vaateväljas

3) moonutatud reaalsetest objektidest ja nähtustest arusaamine.

4) moonutatud enese tajumine.

5) sündroomi raskusastme igapäevased muutused

075. PSÜHHOSENSORI HÄIRED - KÄESOLEVAD

1) moonutatud tajumine tajutava objekti tunnustamise säilimisega

2) endiste arusaamade jäljed, nende kujutised, mis tekivad teadvuses objekti enda puudumisel

3) tundlikkus aktiivsete ärritustena

4) tajumishäire kujutiste ja kujutluste kujul, mis tekivad ilma tõelise stiimulita

5) esemete ja nähtuste üksikute omaduste peegeldamine nende otsese mõjuga meelele

076. KESKKONNAKAUBAD, KORRALDUS JA SUURUSEGA KAHJUSTAMINE, KÕRVALDAMINE JA AEG

2) funktsionaalne hallutsinatsioon

077. ÜKSIKASJALIKE OMADUSTE JA SELLE OSADE KEHTETUKS KEHTETUKS KEHTETUKS TUNNUSTATUD TUNNUS

078. ASJAKOHASTUSLIKUD PSÜHHOSENAARRAHJUD

5) vaimne automatiseerimine

079. LÜHIAJALISED SOOVITUSED, MIDA VÕI VÄLJA ARVATUD (DÉJÀ VU) VÕI EI OLE VAIMATA (JAMAIS VU)

4) afektiivne häire

080. PSÜHHOGENILISED OSAD on manifesteerimine

081. DEPRESSIOONI TUNNUSTAMISEKS

082. Naha tundlikkuse tunnuste hüsterihäired

1) tingimusteta reflekside puudumine

2) inseneratsiooni tsoonide mittejärgimine

3) distaalset tundlikkust soodustav rikkumine

4) suuremate rikkumiste korral teiste tähelepanu

5) depressiooniga meeleolu olemasolu

083. HÄÄLETUSTE SPETSIAALNE OHTLIKKUS.

084. PSEVODOHALLYNSIINATSIOONIDE OMADUSED IS

1) keha ja kaal

2) füüsilise ohu tunne

3) võita õhtul

4) helge heli

085. KÕIGIL PÕHJUSTEST TULENEVAD TÕELISED MÕISTED

086. TUNNISTADES, ET MAAILMA KESKUS ON 180 AASTAGA KASUTATAKSE

3) psühhosensoriline häire

087. VERBALLALLILALLI ALLIANCE TEADUSLIKKUS

3) mõjukalt kitsendatud

088. TINGIMUS, MILLE PATSIENT KASUTAB DUAALSEID ORIENTSIOONIDELE, ISELOOMULIK

2) hämarus

089. Hüperesteesiat vaadeldakse peamiselt raamistikus

1) Katatooniline sündroom

2) hüpohondriaalne sündroom

3) senesthopatiline sündroom

4) asteenia sündroom

5) paranoidne sündroom

090. KESKKONNA OSALEMISTE JA KESKKONNA NÄHTUDE SUHETE SEOSETAMISE PROTSESS ON:

091. PATHOLOOGILISED TINGIMUSED, MÕISTED, MÕISTED

2) maania seisund

3) orgaanilised ajuhaigused

5) traumajärgne stressihäire

092. HÄDAABI TURVALISUS, TULEVALT OMA FANTASSI MAAILMIST, TULEMAKSE REALIITIL - see

1) autistlik mõtlemine

2) sümboolne mõtlemine

3) paraloogiline mõtlemine

4) amorfne mõtlemine

093. KÄESOLEVATE GRAMMATSIOONI STRUKTUURI SÄILITAMISEKS VÄLJENDATUD VÄIDETUD TÄHTSUS

Testid psühhiaatria vastustega. 4. osa

Diskotiivsete häirete korral (vastavalt RHK-10-le) on kõik hõlmatud, välja arvatud:
Vastus on: simulatsioon

303. MAO inhibiitoritega ravi saavatel patsientidel on vastunäidustatud järgmised ravimid, välja arvatud:
Vastus on: liha

304. Epideemilise entsefaliidi kroonilises staadiumis esinevad häired hõlmavad järgmist:
Vastus: kõik loetletud

305. Hinnake olemasolevat teavet ja vaimset seisundit, andke noloogilisi eeldusi, planeerige ravimeetmete uuringut.
Tutvustus, 37-aastane, paigaldaja. Viimaste päevade jooksul ei olnud ma hästi maganud ja seal oli arusaamatu ärevus ja ärevus. Siis hakkas tunduma, et seal oli palju kahtlaseid inimesi, hakkas ta oma aadressi kuulnud ähvardusi.
Ma ei maganud eelmisel õhtul, ma nägin poolkooke, poolkotid, hiiri, mõned monstreid, mis täitsid ruumi, kuulnud aknast koputamist, ahised abi. Hirmus jooksis ta kodust tänavale, politsei kinni ja viidi psühhiaatriahaiglasse.
Vaimne seisund sissepääsu ajal: põnevil ja pingeline, kogu värisemine, murelikult ringi vaadates. Äkitselt hakkab midagi välja raputama ja viska kõrvale. Raske on pöörata tähelepanu vestluse teemale, tihti hüppab tugitoolist, uhkeldab aknadesse ukseni.
Vastus: illegaalse sündroomi, tõenäoliselt alkohoolse päritoluga. Anamneesiline teave, uuringuandmed somaatiline ja neuroloogiline staatus. Eemaldage vanemate manustamiseks trankvilisaatorid või neuroleptikumid. Pärast selle seisundi peatamist on vaja detoksikatsiooni ja taastavat ravi, psühhoteraapiat ja edasist ravi ja rehabilitatsioonimeetmeid.

306. Hinnake vaimset seisundit, andke noloogilisi eeldusi, uuringukava ja ravimeetmeid.
Teema oli 35-aastane, töötav, tarnitud hädaabi- ruumi. Vaimne seisund sissepääsu ajal: hingeline ja aeglane. Kasutatav iseenesest ei huvita midagi, ei pööra kellelegi tähelepanu. Näo väljendusrikas, istuv. Arst vastab küsimustele ühekordse ja pika viivisega. Peame neid küsimusi korduvalt kordama, paludes neid valju häälega. Üldiselt pole tootlik kontakt võimalik.
Vastus: teadvusekaotuse sündroom - uimastus, joobeseisund ja sümptomaatiline psühhoos, samuti raskete orgaaniliste ajuhaiguste (kasvajad, vaskulaarsed haigused, progresseeruv halvatus) tekkega. Somaat-neuroloogilise seisundi uuringu ajalugu ja tulemused on vajalikud.

307. Anda sündroomi hinnang seisundile ja nosoloogilistele eeldustele.
25-aastane isik on umbes 3 nädala jooksul psühhiaatriahaiglas. Esimeste 1,5 nädala jooksul ei käinud ma kellegagi suheldes, ta pani terve päeva või istus monotoonselt, silmad kinnitasid ühe punkti. Vahel pisut naeratusega animeeriti nägu. Tema tähelepanu on võimalik meelitada suures raskustes ja lühikese aja jooksul, kui ta annab mitu ühekordse vastuse ja jälle lahutab see kõik tema ümbrusest. Teise nädala lõpuks sai ta elavamaks ja ühiskondlikumaks. Ta ütles, et ta oli nagu unenäos, nagu muinasjutumaade maailmas: nüüd on seal meri, kus on kummitavad lained, paljud kaldal elavad inimesed, põletatavate esilaternatega autod, nüüd on valgusilmadega mets ja maod jne. ei olnud hirmu, vastupidi, see oli uudishimulik ja huvitav.
Kõik mäletatakse unenäoga - ma olen näinud nii palju, et "sa ei saa kõike üle anda". Samal ajal patsient ei mäleta, mis osakonnas teda tegelikult juhtus.
Vastus: Oneurokatatoni sündroom (stuupor). Sellisel juhul - skoksofreenia koos paroksüsmaalse (korduva) või paroksüsmaalselt-progressiivse (karvataoline) tüüpi vooluga.

308. Anda sündroomi hinnang seisundile, nosoloogilistele eeldustele ja kohtuekspertiisi ekspertiisile.
36-aastane, politseiametnik. Nagu tavaliselt, tõmbas ta töökohal relva, aga äkitselt karjub "Nutside peksmine!" Ta jooksis tänavale, kus võeti vastu kaadrid, mille tagajärjel said vigastada kaks kõrvuti.
Kui ta arreteeriti, oli ta põnevil, kahvatu, jätkas karjuvat ähvardamist "fašistide" vastu.
Umbes tund aega hiljem, ärkates politseijaoskonda, ei saanud ta uskuda, et ta oli toime pannud tõsise kuriteo. Ta mäletab, et ta kavatseb töötada, ja järgnevad sündmused langesid tema mälust täielikult välja.
Olles veendunud reaalsuses, mis juhtus, tegi ta sügava meeleheite reaktsiooni, püüdis enesetappu panna.
Vastus: Kirjeldatud seisund on iseloomulik ärevushäirele, käesoleval juhul hallutsinatsioonivariandile.

309. Hinnake vaimset seisundit, andke ninoloogilist
eeldused.
55-aastane isik tundub väsinud ja masendunud. Vestluses elavdavad mitu elanikkonda, kurdavad aktiivselt ja emotsionaalselt peavalu, müra peas, peapööritust, väsimust ja efektiivsuse vähenemist, müra ja vaimse tolerantsuse vähenemist, pisaravust, pisaravust, unustust, halba tuju.
Sõltuvalt vestluse teemale on meeleolu kõikumiseks pisaralt naeratuseni. Anamnestiliste andmete esitamisel on kuupäevadel segaduses. Palub abi, et oleks võimalik lõpetada enne pensionile jäämist.
Vastus: asteniidsündroom, arvatavasti vaskulaarne päritolu (ajuverejooksne skleroos, hüpertensioon).

310. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
38-aastane subjekt näeb väljapoole tähelepanuta jäetud ja ebameeldivat. Väljend on kurb. Näoilmed ja žestid on vaesed. Vestluse käigus, peaaegu liikumiseta, istub monotoonne kujutlus. Vestluses olevad algatused ei näita, annab vaikse häälega vaid üheosalisi vastuseid.
Võimalik oli välja selgitada, mis mureks on halb tuju, ükskõiksus ümbrusele, melanhoolia tunne, halb une, söögiisu puudumine. Ta peab ennast tähelepanuta ja kaastunult vääritu.
Õhtul väheneb ahistunne ja riik tervikuna on mõnevõrra heitlikum.
Vastus: Depressiivne sündroom, mis eeldatavasti on endogeense päritolu - tõenäoliselt maniakaal-depressiivse psühhoosi kontekstis.

311. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Tema, 35-aastane, näeb välja korralik ja puhas välimusega, käitumises rahulik. Siiski, kui tegemist on tema kogemustega, mis viib psühhiaaterini, siis satub ta segadusse, räägib valjult ja liigub suuresti žeste. Ta väidab, et teda on pikka aega taga kiusatud ja tal ei ole lubatud rahus elada. Ta tsiteerib paljusid "tõendeid" oma õigusest ja ei näita väsimustunnuseid pika vestluse ajal.
Kui väljendate kahtlusi ja üritate selgitada midagi kergesti ärritunud ja avaldab kalduvust ähvardus ja küünilisus. Korrektsioon on täiesti vastuolus. Ta mäletab hästi kõik oma isikliku ja avaliku elu kuupäevad, eriti need, mis on seotud tema tegelike kogemustega.
Ta kavatseb oma elukohta vahetada, kortermaja vahetada, samas ei võta sugulaste arvamust arvesse.
Vastus: Paranoia sündroom, arvatavasti endogeense päritolu (skisofreenia, aeglane variant (paranoia)).

312. Hinda vaimseid, nnoloogilisi eeldusi ja haiguse liiki.
Esialgne olukord: 30-aastane isik laskis haiglasse umbes 2,5 kuud.
Vaimne seisund: sissepääsu mõnevõrra põnevil. Mõnikord vaatab ta segaduses läbi ümbritsevate inimeste nägu, tunnustades nende sugulasi ja tuttavaid. Meeleolu on muutlik: mõnikord nuttub, siis naerab. Korralikult orienteeritud ajahetkel mäletab haiglaravi hetk.
Osakonna esimestel päevadel vähenes ärevus ja ärevus, ta mõistab, kus ta on, aga tema arvates on patsiendid spetsiaalselt kogutud inimesi, keda ta peaks tunnustama. Nende vestluste, näoilmeid ja žeste ümbritsevad nad oma varasemast elust mitmesuguseid sündmusi, vihjates tema eksimustele ja tõstes seeläbi teda.
Võimalik oli teada saada, et umbes kahe nädala jooksul enne haiglaravi algust oli ta mõtteid ja mälestusi. Nii et ta mäles episoodi, kui ta oli 4-aastane, sisenes inimene sõjaväe ühtsesse ruumi ja ütles: "Kas sa tunned mind, tütar?" Ja ta tunnistas teda isaks - üks riigi juhtidest, nüüd surnud.
Nädalat 3 nädalat enne väljalaskmist käitumine oli sujuvam. Mälestuste voog katkestati, kuid nende täielikku kriitikat polnud. Ta teatas, et ta kõik mures, nagu oleks ta pool magamast.
Seal olid hetked vähese vaimuga, mis oli seletatav asjaoluga, et ta oli laste pärast mures, ja soovis minna osakonda niipea kui võimalik.
Ma lähen minema tagasi oma endisele töökohale ja mitte pöörama tähelepanu oma partneri "halvale paremale".
Sissejuhatav olukord (lisateave):
Andmed parakliinilised uuringud (somato-neuroloogilised jne) - ilma funktsioonideta.
Anamnestiline teave: pärast teist sünnitust (23 aastat) hakkasid märgistama kuni 1-2 nädala pikkused meeleolu kõikumised. Tema iseloomu järgi sai ta järk-järgult muutunud ärritavamaks ja kiiremaks, eriti viimase 3-4 aasta jooksul: ta süüdistas oma abikaasa sugulasi halva hoiaku suhtes tema vastu, vaidles oma partneriga lasteaias, väites, et ta tegi kõik, et teda vaimustada. 2 nädalat enne haiglasse sattumist halva tervise ja vähese meeleolu juurde läksin puhkusele, kuid minu seisund ei paranenud. Tööl läksid töötajad pärast vabastamist kohe märku patsiendi ebatavalisest käitumisest: ilmselgel põhjusel hakkas ta nutma, naeratas kohe. Ta kurtis, et ta ei maganud öösel. Töötajate küsimused teatasid, et te ei saa kõike seda selgitada, te ei kirjeldaks seda.
Tööl haiglas viibimise päeval ärritati. Ta äkitselt hakkas töötajatele oma lapsepõlvest rääkima - "ta mäletas oma isa" - "vööde ja tähtede üldine".
Töötajate hulgas tunnustas ta sugulasi ja sõpru "lapsepõlvest". Sel ajal oli välimus mudane ja eraldatud, hakkas äkki hakkama. Selles seisundis viidi ta haiglasse haiglasse.
Vastus: alamõõtmeline parafreeniline sündroom (konfaburatsiooniline parafrenia). Selles patsiendis esinevat haigust iseloomustab paroksüsmaalne - progresseeruv suund psühhopatoloogiliste sümptomite komplikatsiooniga. Skisofreenia koos paroksüsmaalse - progresseeruva loomulikuga, subakuutne kontratseptiivne - parafreeniline sündroom.

313. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
45-aastane patsient kaebab väsimust, mälukaotust ja ebamugavust näo ja ülemise keha poole, mis tekivad regulaarselt vestluse käigus vastuvõtul. Esiteks on kipitustunne ja siis painduvad ja keerduvad alad. Mõne minuti pärast kaotab ebamugavustunne ja patsient rahulikult jätkab vestlust arstiga.
Vastus: Asteno on neuroositarnane sarnane sündroom, millel on endogeense orgaanilise päritoluga kõige sagedamini esinenud senostopaatilised haigused. Selle teabe põhjal on loogiline skisofreenia koos senestopaatiliste haigustega.

314. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Patsiendil, 42-aastane, tundis viimase paari päeva jooksul väga muret, ei suutnud magada, kõndis pidevalt tubade läbi: tundus, et majas oli keegi. Ukse avamine vannituppa nägi selgelt, et mees seisab ukse juures, kus on turbaan ja pikk idamaine kleit halli habemega. Ta haaras selle, kuid leidis, et tal on hommikumantel. Ma läksin magamistoost ja nägin aknast sama iidset meest, kiirustasin teda, aga mõistsin, et see on kardin. Ta pani ette, kuid ei saanud magada. Ma märkasin, et tapeedi lilled on kumerad, seinad hakkasid kasvama.
Vastus: Pareidoolsed illusioonid, mis esinevad ennekuulmatuses, sagedamini alkohoolset päritolu.

315. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Patsient 35 aastat, raundide, kõrkjad arst, alustades vestlust kompliment: "Noh vaata, arst ja särk, mis on vajalik! Mina, teie, arst, anna teile kena lips ja naaritsa müts. Lõppude lõpuks töötab mu õde kaubamajas. Ja ma saan teha elektrokardiogrammi? Ei !? Mida sa püüad piinata asjata? Ma pean lahkuma. Ma olen nii terve. Armeele on torn. Ja koolis ansamblis tantsisin. Ja teie, arst, armastan ballett? Ma annan sulle balleti piletid! Mul on ühendused kõikjal... ".
Vastus: Maniakaalne sündroom koos ideede "hüpata" pigem seespool

316. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Patsient räägib ise: "Keda ma lihtsalt ei töötanud! Mina ja õde saavad ja rida on sujuv. Poisina juhtus, et juhatusel oli käsitööline, ja koos professori teerajajatega. Igaüks istub nii, ja ma ütlen, ja kõik on ühilduv. Kõik ütlevad: nad ütlevad, et välismaalased aitavad meil, ja ma saan siin ka sünnitusarstid töötada. Võtke välja fruitletid ja klapp. Ja mida kokad teevad, on ka vajalik, sest teadus on suurim tee edusammudele... "
Vastus: Defektne seisund, millel on häiriv mõtlemine (skisofaasia), on kõne lagunemise ilming, mis on iseloomulik järkjärgulisele progresseeruva paranoilise skisofreeniale.

317. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Patsient on 25 aastat vana, räägib oma perega ja rõhutab, et ta armastab oma ema väga, kes on nüüd 50-aastane ja kes näeb välja tervena. Siiski on patsient väga mures, et ema saab haigestuda ja sureb tema silmade ees, mistõttu kavatseb ta tappa kohe, kui talle on 70 aastat vana.
Vastus: on skisofreenia, peamiselt paranoiline, paraloogiline mõtlemine (põhjuste ja tagajärgede seoste rikkumine, mõisted, st libisemine)

318. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Patsient kaebab "psühhomotoorse impotentsuse" eest, mis selgitab tema mõju riikliku julgeolekukomitee töötajate rühmale, kasutades "elektroonilist seadet, mis koosneb registrist ja radiaatorist". Olen veendunud, et see seade mõjutab kõiki tema keha vaimuhaigusi ja füsioloogilisi protsesse: ta kontrollib oma mõtteid ja liikumisi, suurendab tema impulssi, tekitab keha kuumade objektide aistingu ja võib isegi põhjustada põletust. Ta pidevalt kuuleb oma peategelaste hääli. Jätkake enda juurde, kogu aeg rääkides valjult häälega.
Vastus: paranoidse skisofreenia korral iseloomulik vaimse automatiseerimise Kandinsky-Klerambo sündroom koos kõigi selle komponentidega (pseudo-hallutsinatsioonid, vaimsed automatiseerumised ja tagakiusamise möödaminnes).

319. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Esialgne olukord: patsient on 55-aastane; kui psühhiaater seda uurib, on ta rahul, kuid abita lihtsamate küsimuste lahendamisel ei saa ta kuu ja aasta nimetada. Osakonnas ei ole ta midagi hõivatud, mõnikord hakkab ta laule laulma või nutma. Vestlustes arstiga kordab ta stereotüüpselt, et tal on suurepärane suvila. Ta väidab, et maja on väga kõrge - "100 sajandi korrusel on kõik aknad valmistatud kristallist, hoovis on kuldne traktor". Sissejuhatav olukord (lisainformatsioon): anamneesistlik teave - töötas traktorijuhina vahetult enne psühhiaatrisse sisenemist ja haiglaravi, töölt peatatud, kuna ta oli kaotanud kõik oma ametialased oskused. Parakliinilistes uuringutes leiti lisaks düsartriale ka sümptom Argyll Robertson ja Wassermani reaktsioonid (neli rist).
Vastus: Parafreeniline sündroom koos naeruväärsete materiaalse rikkuse ideetega, mis avaldub selgelt väljendunud intellektuaalsel ja mnesitilisel langusel, mis räägib selle orgaanilisest päritolust. Lisateave selgitab selle seisundi tekkimist - progressiivne halvatus (süüfilise menigoneensfaliit), st paralüütilist sündroomi.

320. Hinnake vaimset seisundit ja andke noloogilisi eeldusi ja töö soovitusi.
Esialgne olukord: 40-aastane patsient, insener, lapsepõlves vähe häbelik, töötas oma erialal pärast lõpetamist, liigub kiiresti ridadesse, suhted töötajatega arenesid hästi. Ta abiellus 23 aasta pärast. Tütar on tervislik, lõpetab kooli. Umbes 1,5 - 2 aastat enne sissepääsu alustamist hakkasin märkama personali ebasõbralikku suhtumist ennast, muutusin nendega ettevaatlikuks ja umbusklikeks. Siis juhtis ta tähelepanu asjaolule, et tänaval sattusid võõrad teda, kui ta ilmunud tundus, naeratama, sülitada taha, köha ja aevastama. Ärirännades, teistes linnades viibides, hakkasid sama asi tähele panema. Sellest olukorrast oli ta nii häiritud, et ta absoluutselt ei saanud tööd teha. Katkestatud perekondlikud suhted hakkasid juua sageli, sest pärast alkoholi joomist, sest pärast alkoholi võtmist tundsin ma mõnevõrra rahulikumaid. Tema abikaasa ja õdede nõudmisel oli ta haiglas. Pärast vastuvõtmist kõneleb ta üsna avameelselt oma kogemustest, leiab arvukalt tõendeid mis tahes sündmuse mittejuhuslikkuse kohta. Kontor on suletud, keegi ei tea. Ta ei pea ennast haigeks, kuid ta võtab ravimeid ilma veenmiseta. Triftaasiini, haloperidooli ja kloorpromasiiniravi taustal on see muutunud passiivsemaks ja ükskõiksemaks. Tagakiusamine ei märka, kuid ei saa nõustuda kogenud sündmuste võimaliku valuliku päritoluga. Sissejuhatav olukord (lisateave): pärast lõpetamist lõpetas ta töö, elas naise raha, tihti jooki. Harva lahkus maja. Ta hakkas uuesti tagakiusamist, sealhulgas kodus. Ta oli veendunud, et endised töötajad lugesid tema mõtteid. Mõnikord kuulsin peas pealetungis, klikke, ma arvasin, et see on märk "seadmete probleemidest". Hiljem teda raviti haiglas korduvalt, kuid ilma märkimisväärse toimeta. Nõudmisel tema abikaasa kaunistatud lahutus.
Vastus: Paranoidne skisofreenia koos selle paranoilise ja paranoilise astmega. Disabled - soovitatav teine ​​invaliidsusgrupp.

321. Hinnake vaimset seisundit ja andke noloogilisi eeldusi ja töö soovitusi.
Põllumajandustootmises töötas 17-aastane patsient, maaelanik, pärast 8. klassi. Umbes kuus kuud tagasi hakkasin tööle vahele jätma. Hommikul keeldus ta voodist välja tulla, silma avanud, ei vastanud küsimustele. Nädalate jooksul polnud ta pese, ei hambaid pintsliga, keeldus oma aluspesu muutmast. Ema võttis oma poja psüühika, sest otsustas, et ta pannakse "kahju". Vastuvõtmisel tõusis ta järsku hüppas, ründas meediat, purustas klaasuksi. Ema otsustas oma poja võtta kloostrisse, kuid nad ei lasknud ta seal sinna kutsuda, kutsudes teda "vallatuks". Kaks öösit veetma kloostri palvedes. Kogu selle ajaga istus ta samal positsioonil, vastamata küsimustele ega midagi söönud. Pärast seda sai ta haiglasse psühhiaatria kliinikusse. Sissepääs: küsimustele ei vastata. Vastu enda juurde, ta läheb voodisse. Ei suuda süüa, ei joo, lahutab ravimeid. Lihase toon on järsult tõusnud: patsiendi käsi, mille arst tõstis, ripub mitu minutit õhku. Somaatiline: pikk, asteeniafüüsika. Kannal on sügavalt mürgised haavandid (pikaealiste läätsed on ühes asendis - taga). Esimestel päevadel sai ta haloperidooli ja kloorpromasiini süsti. Teisel päeval hakkasin sööma ja jooma. Teisel nädalal hakkasin vastama küsimustele. Võimalik oli minna suuliste ravimite juurde. Kliinik oli umbes kaks kuud, samas kui seal oli jäikus. Ta ütles vähe, ei suutnud seletada oma letargiat. Ma ei suhtle patsientidega. Pärast tühjendamist ei alustanud tööd.
Vastus: alaealiste pahaloomulise skisofreenia katatooniline vorm. Disabled - soovitatav teine ​​invaliidsusgrupp. (ehk esimene rühm).

322. Hinnake vaimset seisundit ja andke noloogilisi eeldusi ja töö soovitusi.
Esialgne olukord: 40-aastane patsient, raadioinsener, armastas oma elukutset, tegi midagi kodus, raadiokomponente kokku pannes. Ta teenis armees. Ta oli abielus, nüüd lahutatud ja elab üksi, tal on selle abielu tütar. Vaimne riik vastuvõtmise ajal: passiivne vestlus, monotoonne, näo hüpimoosne. Madal taust langetatud. Ta kaebab erinevaid hirme. Mõistab nende põhjendamatust, kuid ei suuda neid toime tulla. Ta ütleb, et "arstide kõrval on ta rahulikum."
Patsiendi osakonnas vähe suhtleb. Praktiliselt pole midagi hõivatud. Selgitab seda soovi puudumist ja raskust midagi keskenduda. Ta ei näita tõelist huvi tütre elu vastu. Pole tulevikuplaane. Ta ütleb, et ta elab ühel päeval ja on hirmutav mõtlema, mis homme toimub. Somaatilise ja neuroloogilise seisundi korral ei täheldata patoloogilisi muutusi. Sissejuhatav olukord (anamneetiline teave): 20-aastastel oli kardetust minestamise ebasobivas kohas (kauplus, tänava ületamisel jne), millega kaasnes vererõhu tõus, südamepekslemine ja jalgade "tuimade tunne". Muutunud hirmuks ja inertseks. Kitsendas huvide hulka ja kommunikatsiooni. Hiljem "transpordis kinni" (seal oli hirm surma, südamelöögi, rikkalikult lahti). Mitte korduvalt jäi vaimse haigla juurde. Teda raviti neuroleptikumide ja antidepressantidega. Pärast ravi haiglas oli mõningane paranemine, kuigi hirmud ja hirmud ei läinud täielikult üle. Teine halvenemine toimus ilma selge põhjuseta. Aastate jooksul on haigus muutunud passiivseks. Ta on ükskõikne oma endise abikaasa ja tütrega. Ta võtab pidevalt toetavat ravi, kuid seisund halveneb jätkuvalt, hirmud ja vegetatiivsed kriisid on suurenenud. Hiljuti hospitaliseeriti kaks korda aastas ja viibib haiglas 3-4 kuud. Väljaspool kliiniki ei lahku maja. Märgib hirmu tekitavate olukordade arvu suurenemist; Mõned hirmud on abstraktsed ja mõttetu ("tühja külmkapi hirm").
Vastus: aeglustuva skisofreenia (skisotüüpiline ICD-10 häire) neuroosi sarnane variant. Fobiachia sündroom on juhtiv emotsionaalsete häirete taustal, mis kasvab, kuigi vaimseid häireid pole, mistõttu on see puudega, soovitatav on teine ​​puuete rühm.

323. Hinda vaimset seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Esialgne olukord: 31-aastane patsient, nooremteadur.
Jaamas hakkas ta küsima jaama saatjalt küsimusi ja kuna ta ei saanud oma nime ja aadressi välja anda, kutsuti psühhiaatri, mille järel ta haiglasse paigutati psühhiaatriahaiglasse, kus ta kuu aja jooksul oli nimega Tundmatu. Kogu selle ajaga ei mäleta minu nime, elukutset ja elukohta. Umbes kuu aega hiljem "sõrm ise valis telefoninumbri", mille järel nad leidsid kiiresti patsiendi naise. Ta oli rõõmus, et tema naine saabus, palus andestust tegevustele, mida ta üldse ei mäleta, ja ei mäleta, kuidas ta jõudis teise linna jaamasse. Sissejuhatav olukord (lisainfo): Alates lapsepõlvest oli ta ühiskondlik, tantsis laste ansamblis ja osales instituudi amatööstuses. Nautige edu naistega. Ta abiellus klassikaaslastest, rikkade vanemate tütaridest. Nad elavad oma abikaasa vanematega ostetud korteril, kellel on 9-aastane poeg. Viimastel aastatel on tema abikaasa teda vägivaldselt leevendanud, tema perekonnale jäetud tähelepanuta jätmisega. Ta alati vabandas sellises olukorras ja andis vande, kuid ei muutnud oma käitumist. Olles saanud täielikud tõendid abielurikkumisest, tegi tema naine skandaali ja nõudis lahutust. Pärast seda sai patsient riietuda, hõõrus ukse ja kadus kuus. Mu naine avastas, et ta ei ilmunud tööl ega tema vanematelt, kuid ei suutnud teda leida.
Pärast seda, kui ta leiti mõnes teises linnas, tuli ta haiglasse haiglasse oma linna psühhiaatriakliinikusse - puuduvad vaimsed häired. Patsiendi osakond on hästi kohandatud, vabatahtlikult suheldes naabritega salongis. Ta tänab arste, et "nad tagasi oma mälu".
Vastus: Hüsteriline hämarik häire teadvuse (hüsteeriline trance) tõttu psühho-traumaatiline rikkumine igasuguse orientatsiooni ja sellele järgneva amneesia.

324. Hinnake vaimset seisundit ja andke noloogilisi eeldusi ja prognoositavaid otsuseid.
Esialgne olukord: patsient on 30-aastane, professionaalne jäähokimees, kes lapsepõlves oli mõnevõrra häbelik, ei meeldi kui nad pöörasid talle tähelepanu. Umbes kolm kuud tagasi, halva tervise taustal (eelõhtul ilusad purjus) bussis tundus uskumatu hirm. Tundub, et ta sureb, et "süda hakkab rinnast välja saama." Arsti kutsuti ja viidi haiglasse, kuid EKG oli normaalne, pärast rahustite kasutuselevõttu saadeti patsient koju. Päev hiljem, kui sõidateb trollibussis, sattus rünnak taas kord ja ei suutnud minna järgmisele treeningule. Õhtul magasin magama, mõtlesin kogu aeg südamest, mõtlesin tulevikku. Ta pöördus tuttavaks arsti juurde - terapeut, sai beetablokaatorid, rahustid, vitamiinid, füsioteraapia. Tingimus ei paranenud ja oli sunnitud pöörduma psühhiaatri poole. Vastuvõtmise järel on ta masendav, masendunud haigus, psühhiaatri ettevaatlik, väidab, et tal on sageli valu südame piirkonnas, mõnikord nii tõsine, et on surmahirm. Ta usub, et ta ei oleks kunagi arvanud, et valu oli põhjustatud vaimuhaigustest, kui arst, kellele ta usaldas, ei veeninud teda sellest. Ta ütleb, et tema elus on üks raskemaid perioode. Mõistab, et peab sport lahkuma, kuid ei tea, mida ta võiks tulevikus teha. Sissejuhatav seisund (lisainfo): rahustavates vahendites (fenasepaam) ravimise taustal, neuroleptikumide väikestes annustes (etaaprasiin, sonapaks), igapäevastes psühhoteraapia vestlustes, hirmudest rünnakute kordumine ei olnud, kuid nad keeldusid puhkemaja käimist Ma kartsin, et see oleks halb. Otsustasin lahkuda spordist, lubas treener leida talle sobivat tööd. Lahti pärast kolme kuud rahuldavas seisukorras. Selleks ajaks ei tekkinud valu rohkem kui kaks kuud, aga kodust lahkumisel palgatud takso.
Vastus: obsessiiv-fobaalne neuroos, mis sagedamini kui teised neuroosid võivad krooniliselt kulgeda ja viia neurootilise isiksuse arenguni.

325. I patsient, 40-aastane. See saabub korduvalt. Affektiivsete luhtumiste rünnakute ajalugu, millele järgneb pikk (kuni 7 aastat), kvaliteetne tagasisaatmine. Haiglasse sisenemine on seotud halvenemisega kaks nädalat enne hospitaliseerimist. Unenägu mind hämmastas, ma olin pikaajaline, üritasin pőgeneda kuskilt pőgeneda. Vaimulik seisund kontrolli ajal: kõne mootor põnevust, kergesti häiritud, ilma kauguse. Autoriseeritavalt väidetavalt vähe arutatavaid teemasid, mille puhul on nende enda võimeid ja võimeid selgesti üle hinnatud. Mis igatsus naerab, tulevikuplaanid on ebareaalsed. Kuulutab, et ta teab, mida teised mõtlevad. Nõuded, et ta tunneb "eripunktides" paiknevate seadmete valgusseadmete raadiuse tagajärgi.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: korduv skisofreenia. Neuroleptikumid (haloperidool, aminaasiin), korrektorid.

326. Patsient B., 39-aastane. See haiglaravi on üheksas. Selle haiguse käivitumine neuroosi sarnaste sümptomitega, millele järgneb hallutsinatiivsete-luululiste sümptomite tekkimine. Ravi on pikk. Remissioonid ebastabiilsed, lühikesed. Vaimne seisund inspekteerimise ajal: siseneb arsti juurde, õlgade uhkelt sirgendamine. Ei vasta kaebusele nime ja isikliku kirja teel. Ta deklareerib, et ta on ühe maailma juhtimiskeskuse tuum, et "teemad tõmmatakse teda universumi kõikidesse otsadesse" ja ta läbib ülesandeid läbi tema. Olen kindel, et "õiglus taastatakse, kui kõik vaenlased hävitatakse".
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: skisofreenia paranoid, parafreeniline staadium. Neuroleptikumid, korrektorid.

327. Patsient Sh., 58-aastane. Vaimne seisund inspekteerimise ajal: kõigi tüüpide suund on salvestatud, kontakt on saadaval, vastused sisuliselt küsimustele on murettekitavad. Liiga palju üksikasju, tema silmadega pisarad, räägib tema elust, tema abikaasa kiusamisest. Ta on korduvalt märganud, et keegi avab ukse öösel, võtab asju välja, arvab, et need on tema abikaasa sõbrad, kes teda röövivad. Ta märgib, et ta magab vägagi, ärkab igal ränkel. Märkas korduvalt, et "mehe tahtlikult jõuallika lülitamist" nägi, näeb seda katsena teda tappa. Eelõhtul tundis ta kogu keha ebameeldivat põletustunnet, arvasin, et pulbris oli põrandatud toidus, et korteris oli halb õhk, sest keegi oli lasknud gaasi. Kaebab korrapäraseid pearingluse, kuumahood, südamepekslemise, südamepeksleva valu, arusaamatu hirmu tunne, ärevus. Mures nende saatuse pärast.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: Involutsiooniline paranoiline. Triftaasiin, haloperidool. Taastav teraapia.

328. Patsient V., 84-aastane. Sugulaste sõnul sai ta unustatuks, ei tunne ära tema sugulasi, jättes maja, unustades tee, naabritega tihtipeale, naaseb nende abiga. Ta kahtlustas oma tütrele, et ta tahab teda tappa, oli kahtlane tema abikaasa, usub ta, et "on tema tütrega." Inspekteerimise ajal vaimne seisund: kontakt on vabatahtlik. Kuid küsimustele vastatakse sisuliselt. Disorienteeritakse kohale ja ajale. Ei saa nimetada kuu, päeva, aastaaja. Ta nimetab õigesti oma perekonnanime, eesnime, sünniaasta, kuid ei mäleta, kui vana ta on. Proovin meeles pidada, stereotüüpselt kordab: "Kui palju, kui palju, kui kaua me oleme..." "Noh, me... oleme aastaid." Ta ei mäleta oma naise nime, kui palju lapsi seal oli, kui oli revolutsioon, suur isamaa sõda jne Kui küsiti, kas seal on sugulasi, siis vastas ta: "Mul on... mul on... mul pole siirust."
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: vananenud dementsus. Hooldus, sümptomaatiline, tugevdav ravi, nootropics, neuroleptikumid.

329. Patsient K. 52-aastane. Vaimne seisund kontrolli ajal: ootab nooremat kui tema aastat. Meeleolu suurenemine, rahulolu, lõbus. Mimikry on elav, kiiresti muutuv. Väljend on lõbus. Silmad sädeme naeruga. Vestluse teema kiirelt häiritud. Ükski fraas ei viimistle, liigub kiiresti teisele. Ta sekkub teiste inimeste vestlustesse, kommenteerib. Hääle on hirmus, emotsionaalne, valjult. Liikumised on katkestatud, nõustub vabatahtlikult luulet loosima, laulda, tantsima. Ta peab end elus kunstnikuna. Ta kinnitab, et ta on noor, andekas, täis jõudu ja energiat. Kutsub õed teda abielus. Ärritatud, kui nad teevad märkuse. Sageli satub konflikti teiste vastu, kuid pahameele asendatakse kiiresti rõõmsa meeleoluga.. Tema riik ei ole kriitiline.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: maniakaal-depressiivne psühhoos, maniakaalne faas. Aminazīin, haloperidool, liitiumi soolad.

330. S. patsient, 48-aastane. See saabub korduvalt. Varasemad hospitaliseerimised on vaheldumisi depressiooni ja maania olukorras. Intervall on pikk. Vaimne seisund kontrollimise ajal: ärevus, ärritunud. Ta süüdistab ennast selle eest, et tema kogu "elu koosneb pidevatest vigadest ja elanud asjata", et "ta tõi poja haigusesse", sest tema sõnul tekkisid tööl konfliktid ja perekondlikud suhted halvenesid. Ta nõudis kohtuprotsessi. See on monotoonne, mime kannatab. Hävitust märgitakse tavaliselt hommikul. Õhtuga saab see elavaks. Vestluses teiste patsientidega, kellel paluti teda karistada, kaebas tupe tundetunde rindkeres, südamelöögis.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: maniakaal-depressiivne psühhoos, depressiivne faas. Antidepressandid. Taastav teraapia.

331. Patsiend L., 35-aastane. Vestluse ajal ütleb ta: "Olen pidevalt hirmul oma elus. Ühest küljest mõistan hästi, et minuga ei juhtu midagi ja samal ajal kardan, et ükski minu tegevus võib kahjustada minu tervist. Kui ma tänavalt kõnden, hakkan ma tahtmatult loendama mõningaid asju, esemeid, olgu see siis pooluseid, maju, autosid. Kui mulle tundub, et ma lugesin korrektselt, ma mõneks ajaks rahuneda. Kui mingil põhjusel kaotan loendi, on hirm, et mul on probleeme. Eriti raske tööl. Olles mõne ülesande lõpetanud, hakkan kahtlema, kas kõik on õigesti tehtud. Kui ma leian, et mõni osa on halvasti läbi viidud, tekib kohe nõrkus, südamepekslemine, värisemine. Ma tunnen, et ma ei saa enam midagi muuta, seda uuesti teha ja ma võin ainult oodata, et näha, kuidas see kõik lõpeb. Ma olen pidevalt kahes riigis: ma tean, et pean töötama, pakkuma oma perele rahalisi hüvesid, kuid ma ei saa minna ettevõtmisele, sest mul on võimatu hirmu oma tervise pärast. "
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: obsessiivne neuroos. Psühhoteraapia, trankvilisaatorid, antidepressandid

332. Patsient K., 24-aastane. Ta lõpetas avaliku kooli 4. klassi, 3. ja 4. klassis jäi teisele aastale. Eriti halb aeg aritmeetikale. Hiljem õpetasin end hästi tikandama, tegin suuri oskusi kunstlikke lilli, oskasin süüa. Ta on 10-12-aastaste tüdrukutega sõpradega, tunneb suurt huvi riideid, ehteid, poisse. Tema sõbralikule suhtumisele üritab ta kohe vestlust kissida ja suudelda, ta ei taha lahkuda, palub teda temaga kaasa võtta, "lööke pead".
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: Kerge vaimne alaareng. Tööteraapia. Nootropilised ravimid.

333. Patsient P., 48-aastane. Korduvalt Mõni päev enne haiglast lahkumist võeti pensionile. Ta küsis monotoonsetes küsimustes "Mis edasi?" Samal ajal vaatas ta naisele. Öösel, haiglaspetsiifi eelõhtul üritasin oma vaigistaja vigastada kahvliga. Vestluse ajal arstiga ütles ta, et "rohelised raadiolaineid eralduvad naabermajast spetsiaalse saatja abil." Naiste, meeste ja laste hääli kuuldakse. Häälte sisu põhjal mõistsin, et see on spioonigrupp. Hääled räägivad vajadusest tappa inimesi, põletada maja. Kuulsin, et mu naine on selle organisatsiooni liige. Ta usub, et häälte järjekorras tappis naine talle toitu, piima. Tema rünnak naisele selgitab soovi lõpetada kurjategijate rünnak.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: paranoidne skisofreenia. Neuroleptikumid, korrektorid.

334. Patsient S., 42-aastane. See saabub korduvalt. Vaimulik seisund kontrollimise ajal: kui arst räägib, istub ta oma kätega pea ümber, mõnikord ringi vaadates. Võta ühendust raske. Ta ei räägi tema kogemustest väga innukalt. Ta heidab kahetsust, et tema käitumist on raske kontrollida, sest viimased 4 päeva olid "hääled", "hääled peas ja kurgus". Hääled röövivad patsiendi, tellivad oma naise sõrme ära lõigata, ähvardavad vägivalda, kui ta valetab. Emotsionaalselt igav. Väliselt ebameeldiv.
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: skisofreenia on karvane. Hallutsinatoorsed sündroomid. Neuroleptikumid, korrektorid.

335. Analüüsige anamneetiline teave ja andke juhtumi tõlgendamine.
Uuriti, 37 aastat vana, ehitus- ja paigaldusjuhtimise juht, äri- ja paljutõotav töötaja. Ta elas väikeses linnas, kus kõik teda teadsid ja ta teadis kõiki. Alkohol tarbitakse 2 korda nädalas 200-300 ml viina eest. Ärge kunagi purjus olnud, joomine oli tavaliselt minimaalne. Tänu töö puudustele ja kuritarvitustele, mis ilmusid auditi ajal rohkem kui kümneks kuuks, oli ta algselt uurimisel tunnistajaks ja seejärel - süüdistatav. Ta oli raskes olukorras. Pärast vabastamist tundis ta häbi, et lahkub kinnipidamisasutust, siis ta "loobus kõike" - "see on ikkagi kaubamärgi all". Perekonna suhted läksid halvasti - ta lahkus oma naisega, kolis läheduses ja hakkas jooma. Ta jõi aasta jooksul peaaegu iga päev, tavaliselt umbes 500 ml viina, mõnikord rohkem. Ta sai sageli purjusse, kuid ei jõudnud kõverasse ülespoole. Tavalise alkoholikoguse ületamisel ei täheldatud iiveldust ja oksendamist. Haigusjuhtumite korral on üksikute episoodide puhul unarusse jäänud. Mõnikord pärast alkoholi üleannustamist tekkis mõni nõrkus. Meeleolu vähenemine, vaskulaarne labiilsus. Kuid ta läks alati tööle. Hommikuse riigi normaliseerimiseks ma joonin tugevat teed, kohvi ja mõnikord õlut. Aasta pärast hakkas kuritarvitused mõnevõrra vähenema. Alustasin mitmesuguste ettekujutustega äriühingute osalemisest hoidumist, et piirata tarbitud alkoholi hulka: "väsinud joomine", "väsinud purjus". Ta hakkas purjus kiiremini ("koormab kiiresti") ja mürgistus hakkas varjama. Hommikust halb tunne. See langeb kokku tööjõu värske huviga. Veenduge enesekindlalt. Oli soov töötada, ennast kinnitada. On uusi sõpru, uusi huvisid. Järelevalveperiood: pärast 4 aastat edutatud, uuesti abiellunud. Still energiline, kehaline. Alkohol tarbib 200-300 ml viina kuni 2-3 korda nädalas. Mürgistuse välisnähud on üsna väljendunud. Mõnikord kaotab ta kontrolli tarbitud alkoholi koguse üle ja juubeldab enne jooki. Intooksiline käitumine on põhiliselt korrektne. Järgmisel päeval läheb ta alati tööle, kuigi ta tunneb sellistel päevadel halbat.
Vastus: Süstemaatiliselt purjus psühholoogiliste traumade mõjul, joomine süveneb kuni teatud alkoholismi sümptomite ilmnemiseni. Kuna psühhotraumaatiline olukord kahanes, vähenes purjusus, kuid ta ei taastanud oma esialgset taset. Teema võib olla seotud tavalise joomisega.

336. Analüüsige anamneetiline teave ja andke juhtumi tõlgendamine.
Teema on 45 aastat vana, paigaldaja. Viimase 10-15 aasta jooksul ma joonud kuni 2-3 korda nädalas kuni 0,5 liitri viina, mõnikord ka rohkem, tavaliselt pärast brigaadi tööd. Mürgistuse välised nähud avalduvad mõõdukalt. Käitumine joobeseisundis üldiselt korrektselt. Ei ole läbipaistev Üleannustamise korral ei esinenud udarungeid. Mitu korda esines amneesiumist mürgistusi. Ma ei jätsin tööle, rabarbertija jaama ei toimetatud. Peetakse hea töötaja. 36-38-aastaselt hakkas purjus saada kiiremini, hakkasid joobeseisundi välisnähud raskesti ekspresseerima ja hakkasid mürgitama magama jääma. Sellest hoolimata ei vähene tarbitud alkoholi kogus. 4 aastat tagasi kannatas müokardiinfarkt. Kardioloog ütles: "Nüüd on see võimatu jooma, sest ta võib surra." Nüüdsest ta ei joo, praktiliselt ei joo, lubab pühade ajal pool klaasi veini.
Vastus: hariliku joobeseisundiga inimene, kolmandas etapis (esialgne), dekompensatsiooni taustal, mürgistuse muutus ja sallivuse vähenemine, tekkis somaatiline haigus, mis viis alkoholi peaaegu täieliku tagasilükkamiseni.

337. Analüüsige anamneesist teavet ja andke juhtumi tõlgendamine.
Teema, 50-aastane, kinnisvaraobjekt, 7 klassi haridus. Ta hakkas joogima umbes 17-18-aastasest töötajate hulgas - "palgal", tavaliselt 1 pudel viina 2-3 inimesele. Väga purjus, mõnikord oksendamine. Pärast teenistust armees jätkas ta tehase mehaanikuna töötamist ja nagu eelpoolgi jõi "maksma ja ette". Kuid ta tegeles tööga, ei saanud ühtegi märkust, kuna ta joob töölt lahkumata ja mitte rohkem kui 200-250 ml viina. Umbes 26-27-aastaselt hakkasin juua palju rohkem, kuid oksendamine ei toimunud nii nagu varem. Peaaegu pidevalt hakkasid mõtlema joomine ja vähimatki hädas, et nad joonistasid. 30-32-aastaselt hakkasin juua 5-7 päeva järjest kuni 600-800 ml päevas. Ta hakkas joobes nii palju, sest järgmisel päeval joomist tundis ta häiritud nõrkus, värisemine kätes, peavalu, depressioon, murelik meeleolu, mingi õnnetuse ettekujutus. Sageli muutunud töökohti. Ma ei käinud perekonda, ma elasin koos oma kaaslastega. 35-36 aastani hakkas juua kuni 1 l. viin päevas, tarbitud ja surrogaadid. Kui võimalik, võin ma jooin iga päev kuni ühe kuu jooksul, jõi ära asju. Ta oli joobeseisundis purustatud, kuid ta ei läinud arstidele "kodus lamama". Kui purjus, muutub see ärritavaks, ebaviisaks, konfliktiks. Korduvalt kukkus sobering-upi meditsiinikeskusesse, sai huligaansuse eest 5 päeva vahistamist. Pühkimise päeval ei mäleta ta tihtipeale seda, et tema avaldused ja teod on purjus seisnud eelmisel päeval. Oma ärritava, kuumuse, ebaviisakas, isekate olemuse tõttu on see eriti tundlik suhetes sugulastega.
37-aastaselt hakkasid paljudel päevadel alkoholitarbimisega sunniviisilise kinnipidamise taustal tekkima insomnia, siis ilmnes ebaharilik käitumine hirmu, ärevuse ja taju petmisega - ta nägi kohutavaid füsiognoomiaid, rotid ja hiired hüpped teda, kuulnud ähvardavaid hääli.
Vastus: II astme (krooniline) alkoholism on märke: 1) joobes joobes. 2) pohmelus. 3) amneesia mürgitus. 4) isiksuse moraalne moraalne koormus. 5) arenenud äge psühhootiline (mürgine) seisund.

338. Hinnake patsiendi seisundit kolmes olekus ja andke noloogilisi eeldusi.
Teema oli 46 aastat vana, töötaja. Vaimne seisund: sissepääsul on pingeline ja murelik, vaatab ümber, põrkab midagi pistmist, loobub midagi ennast ise, sageli hüppab üles ja katkestab kontorist lahkumise, tootlik kontakt on kättesaamatu. Üks päev, loid pärast ravimi magamist, ei mäleta haiglaravi üksikasju ja paljusid tema kogemusi sisenemisel. Pärast 1,5-2 nädalat ravi taustal, füüsiliselt värske ja täielikult kasvatatud. Vestluses on ta heasüdamlik ja rõõmuga räägib jookide teema, kuid ta on kergesti ärritunud, mäletades, kuidas teised "teda" nägid. Osakonda jäämine ei ole koorem, see suhtleb oma patsientidega. See ei tuvasta kellelegi manuseid, ei muretse, et ta on sõpru kaotanud, ei põhjusta see parasiitilist eluviisi. Anamneesiandmete kogumisel on segadus kronoloogias, pole kindel kuupäeva, eriti eelseisvate ürituste kohta isiklikust ja avalikus elus. 10-st sõnast mainitakse, et mõne minuti pärast tuleb reprodutseerida ainult 6. Kui lahutatakse 100-lt 7-le, siis ilmneb 2-3 toimingut pärast raskusi ja vigu. Somaatiline seisund: üle keskmise kõrguse, õige koostisega, rahuldav rasvumine, nahk ja nähtavad limaskestad on kergelt ikterilised. Kopsudes on vesikulaarne hingamine. Südame helid on kurdid, pulss 80 lööki minutis, rahuldavad omadused HELL = 130/80 mm Hg. Põletik halvendab parema hüpohoomi. Maksa pealmine serv. Neuroloogiline seisund: õpilased on kitsad, loid valgust reageerima. Läbi venitatud käte sõrmede hirmuäratav pingutus Rombergi positsioonis. Tasakaalu kadumine - sirgjoonelise kõndimise korral tungib järk-järgult. Sõrme - nina kontroll katkestab nii paremale kui vasakule. Motiilsuse nurkad, peent liikumised on karmid ja kohmakad. Tendonkärnid kiirenevad reflekside tsoonide laiendamisega. Terav ja püsiv reflektoorne dermograafism, hüperhidroos.
Vastus: II astme (krooniline) alkoholism on märke: a) vastavalt vaimsele seisundile: kannatanud alkohoolse deliiriumina, lähtudes asteniast läbi isiksuse moraalse ja moraalse karmistumise ning intellektuaalse ja mnemoonilise languse nähtusi. b) somaatilise seisundi järgi: toksilise hepatiidi tunnused. c) neuroloogiline seisund: toksilise entsefalopaatia nähtus.

339. Analüüsiandmete analüüsi teostamine ja noloogiliste ettepanekute tegemine.
Subjekt oli 46 aastat, alates lapsepõlvest oli ta vaikne ja rahulik iseloomu. Pärast 8. klassi astus ta ehituskonstruktsiooni, kus ta hakkas juua pärast stipendiumi saamist klassiõpilase 200-250 ml veini mõjul. Mõnikord pärast seda täheldati oksendamist. Kuigi ta ei tundnud rõõmu joomisest, ei saanud ta keelduda oma kaaskodanike hirmust. Pärast kolledži lõpetamist koostati ta armee, kus ta joob, kui võimalik. Pärast demobiliseerimist töötas ta ehitusplatsil ja jõudis 3-4 korda kuus 200-300 ml viina või 400-500 ml veini. Oksendamine pärast joomist lakkab. 25-aastaselt abiellus ta ja pärast seda hoidus mitmel moel joomist. Siis hakkas ta jooma uuesti nagu varem. Mõnikord ei suutnud järgmisel päeval meenutada eelmise õhtu mõnda hetki. Ta üritas hoiduda jookidest, lubas oma naisele, kuid pärast jootmist ei saanud ta ühe korra ära joosta. Hakkasin jooma 500-600 ml viina või kuni 1 l päevas. vein. Kui purjus olekus, sai ta ebaviisaks, ärritavaks ja vastuolus selle tõttu, et perekondlikud suhted hakkasid murda, oli tööl märkusi. Perekonfliktide järel püüti hoiduda joomist, mis kestis vaid 1-1,5 kuud. Sellistel hetkedel tundsin ma "kergust". Hommikul oli mul peavalu, ma ei saanud pikka aega tööl osaleda. Õhtuga "kõndis ringi" ja ei saanud pikka aega magada ja siis varsti üles ärkasin. Seega jätkas ta juua ja otsis meditsiinilist abi naise nõudmisel.
Vastus: I astme (esialgse) alkoholismi tunnused on järgmised: 1) kaitsva reflekside kaotus. 2) tolerantsi suurenemine. 3) kvantitatiivse kontrolli kaotus on osaline. 4) palimpsests. 5) muutus mürgituse kujul. 6) isiksuse moraalse languse märke.

340. Hinnake kolme seisundi olekut ja andke noloogilisi eeldusi.
Vaadeldes 45 aastat töötamist. Vaimne seisund: puutub kokku vabatahtlikult. Kalduvus pöördumatusele käitumisharjäärsete omadustega. Ta ütleb, et ta joob "nagu kõik teisedki". Flaunts, kes saavad juua 0,5 liitrit. viin ja veelgi rohkem, kuid "mitte kunagi panna." Sweetheart eitab. Tervisekaebusi pole. Hospitaliseerimine on seletatav asjaoluga, et "ta andis oma sugulaste vajadusi", kuna "ta ei tahtnud nendega võitlemist". Osakonnas ei rikuta režiimi, täidab arsti määramist. Lihtsalt soovitatav ja lihtsalt nõustub mis tahes ettepanekutega. Suhtlemisel püüab ta ennast paremas valguses esile tuua, räägib kõike kergelt. Ta ei mäleta oma sugulasi ja perekonda, kuid meenutas, et ta räägib neist ilma soojust. Somaatiline seisund: vesikulaarne hingamine kopsudes, puhas südamehoog, mõnevõrra pehmendatud. Impulss 80 lööki minutis, rütmiline, rahuldav täidis. HELL 130/80. Maks ja põrn ei ole palpeeritavad. Neuroloogiline seisund: reflekside tsoonide laienemisega võrdselt elav kõõlusrefleksid. Täheldatud püsivat punast refleksi dermograafismi.
Vastus: I astme (algne) alkoholism on märke: vastavalt vaimsele seisundile: isiksuse moraalse ja moraalse languse märke anosognosia nähtustega. Soma-neuroloogiline seisund: perifeerse närvisüsteemi suurenenud ärritavuse tunnused.

341. Hinnata seisundit ja anda nnoloogilisi eeldusi.
Algne olukord: patsient on 46-aastane, paigaldaja. Vaimne seisund: jääb haiglasse umbes 4 kuud. Esimesed 2-3 nädalat olid mõnikord mõnevõrra murettekitavad ja segaduses, ta teadis, et ta oli haiglas, ei saanud ta öelda, mida ta ei nimetanud, päev, kuu, aasta õigesti. Ma ei mäletanud raviarsti nime, isa perekonnanime. Vestlustes väitis ta mõnikord, et tal oli oma passbookis ligikaudu 1 miljon tengsi ja et ta läks üle maailma. Samal ajal oli ta eufoorilisse rahulolevalt meeleolukas ja üritas naisi meditöötajatega "oma rikkustega" meelitada. Mõnikord sattus ta vihasse, eriti kui ta ei usaldanud oma avaldusi ja ei vastanud küsimustele, vaid paari minuti pärast ta unustas selle. Mõtlesin järk-järgult raviarsti nime ja isa tähestiku, kuid ma olin pidevalt segamini kuupäevadega ja ei suutnud korrektselt hinnata oma viibimise pikkust haiglas. Kui mõni küsitlus andis valeandmeid, oli ta pulmas, kus kõik jõid, laulsid ja tantsisid, siis läks ta ülikoolis õppima. Kontorimööbel ei ole koormatud, rahulik. Sissejuhatav olukord:
1). Somaatiline seisund: kaebused halva söögiisu kohta, rasvunud toiduga võitlemine, rumbeldamine ja puhitus, märkimisväärne kaalulangus ja juuste väljalangemine peas. Eksamil: keskmisel kõrgusel, vähendatud toitumisalal (kahheksiline), naha kuiv ja lehemädanik, auruvedelike kohad, punase keelega ("lakitud"). Silma skleroosi ikteriline. Palpatsioonil on leitud laienenud ja valulikku maksa.
2). Neuroloogiline seisund: näo hüpimoamiline. Õpilased on kitsad, lõtvalt reageerivad valgusele ja on märgatud horisontaalset suuremahulist nistageemi. Madalate jäsemete kõõlused ja refleksid on reflektsioonitsoonide laienemisega tõusnud. Distaalsete jäsemete hüperhidroos. Peaaegu tasakaalustamatus: vilets ja ebakindel kõnnak. Väljaheidetud käte sõrmede värisemine kuulub Rombergi positsiooni.
3). Ajalooline intensiivne alkoholism.
Vastus: Korsakovi sündroom ja pseudoparalüütiline sündroom avalduvad. Selle seisundi tekkeks on m.: Intoksikatsioon, vaskulaarne, syfiitiline, aju protsessi tõttu või TBI tagajärjel.

342. Hinnake saadaolevat teavet ja esitage nnoloogilisi soovitusi.
Esialgne olukord (45-aastasel uuringul, endine kvalifitseeritud töötaja). Ta on aastaid alkoholi kuritarvitanud, teda ei hoita tööl. Mu naine läks elama oma tütre perekonnaga. Patsient kogub pudeleid raha eest, mida ta ostab odavat veini, mida ta joob väikestes portsjonides, kiiresti purjus ja magab. Tütre ja poja vastuvõtul.
Vaimne seisund: välimus on lohakas. Näo pasta Teave enda kohta on halb. Ta ütleb, et ta ei mäleta palju. Ta ei taha ravida. Kinnitab, et "sureb niikuinii varsti".
Küsimused:
1) Kas olemasolevate andmete põhjal on võimalik teha kliinilise metodoloogilise diagnoosi?
2) kui mitte, siis mis see on vajalik?
Sissejuhatav olukord (lisateave):
1) Anamneesist: viimastel aastatel ma jõin kuni 500-700 ml. viin peaaegu iga päev. Järgmisel päeval pärast joomist ei suutnud ta töötada, kui vererõhk tõusis, tema pea oli hägune, käed haisusid. Ta viidi töölistele, kuid peagi jäi töö täielikult loobunuks. Uimastiravi ravist keeldutakse.
2) Somaatiline seisund: näo, alajäsemete pastosid. Summutama südame helid, teine ​​toon akend peal. HELL 170/100. Kopsudes on raske hingamine, hajutatud kuivad hapud (suitsetab), mao on veidi paistes. Maksa piirkond on palpatsioonil valus, maksa serv on palpeerunud 2 cm allpool kaldakaare serva.
3) Neuroloogiline seisund: närvisüsteemi kroonilise alkoholimürgistuse nähtus polüneuriidi esmaste märkidega. Fokaalseid sümptomeid pole.
Ülesanne:
1) moodustab lõpliku diagnoosi ja sellega seotud haiguste diagnoosi.
2) määrab ravi taktika.
Vastus: DS: alkoholism III (esialgne) etapp. Alkohoolne müokardiopaatia, alkohoolne hepatiit, krooniline bronhiit, alkohoolne neuropaatia. Narkoloogilises haiglas näidatakse kohustuslikku ravi alkoholismiga kaasnevate somaatiliste haiguste korral.

343. Hinnake psühhopatoloogilist seisundit, määrake ravi taktika.
Patsient N. 49-aastane on 5 aastat alkoholi kuritarvitanud, viimase 2,5 aasta jooksul on kaine. Vastavalt tema abikaasa, eriti kuritarvitanud joomine viimase kuue kuu jooksul. Väikese külma taustal oli patsiendil 3 päeva pikkune joomine, tarbitud viin. Siis, pärast joomise lõpetamist (patsiendil tuli minna tööle), oli ta äkitselt häiritud uni, ärevus, ärevus ja hirm.
Õhtul, sulgudes silmad, hakkas ta nägema kärbseid, ämblikud, "mõned muud vastikad putukad". Hirmus avas ta silmad, ja siis kõik kadus. Järgmisel päeval tunne paremaks, aga õhtul hakkas uuesti näha kärbeste ja ämblikud, seekord lahtiste silmadega, tundsin neid indekseerimise naha hammustada seda, mõne aja pärast märkasin üllatusega, et ruumis oli kanad ja hiiri, kes hakkasid teda jälitama. Ta peitis, jooksis, hüüdis, otsustas end ise riputada, kuid ei suutnud aru saada, kuidas seda teha.
Siis hakkas ta kuulama tuntud meeste häält uksest välja, püüdes teda tappa. Hagis sugulastele: "Kuula, mida nad ütlevad? Ärge laske neid maja sisse ", samas kui nad kogesid tugevat hirmu, ei reageerinud ja ei saanud aru, mis tähendus on tema poole pöördunud. Püsis kogu öö. Kui ta haiglasse läks, oli ta järsult ärritunud, ta oli kogu hinges, kaetud külma higi.
Vastus: Delirium tremens. Krooniline alkoholism. 2 spl Ravimisel: detoksikatsioon teraapia kombinatsioonis B rühma vitamiinidega, stimuleerivat (naatriumhüdroksübutüraat), trankvilaatorid, nootropics.

344. Hinnake vaimset seisundit ja milline on ravi taktika.
Psühhiaatriahaigla kiirmajutuse ruumis kell 14.00 30 min. Hommikul saadeti haige B. 30 aastat. Naiste aruannete kohaselt on alkoholi kuritarvitamine viimase 3 aasta jooksul. Olen äge, kolm tundi tagasi, kui ta leidis, et patsient istub köögis ja jookseb pudelikaelast. Kiirabi kutsuti vale käitumise tõttu, ei maganud, ärritas, hakkas rääkima, indekseeriti põrandal. Hädaolukorras on ta hõivatud, kogeb hirmuäratavaid visuaalseid hallutsinatsioone, jäljendavaid tagaotsitavaid tagakiusamise ideid, hirmu, ärevust. On psühhomotoorse agitatsiooni seisundis. Kaebused iivelduse, kõhuvalu, silmalaugude fibrillaarse ärrituse, näo lihaste, mioosi, hüperhidrooside, hüpersalivatsiooni kohta. Põrgu - 130/90. Temperatuur - 37,2 C.
Vastus: äge alkohoolne psühhoos (deliirium). Ravi - ärritusmehhanism (naatriumhüdroksübutüraat), rahustid, võõrutusravi koos B-vitamiinide, nootroopidega.

345. Diagnoosige haigusseisund, määratlege meditsiiniline taktika.
Patsient Z., vanus 20-aastane, viidi uimastiravihaigla hädaabiasasse. Patsiendi võeti üles tänaval. Täheldati põnevust, mis muutus uimastuseks. Takistatakse haiglasse kanderaamil. Kontakt pole saadaval. Tundub liikumatult, ei reageeri välisele ja valulisele stiimulile. Suust - alkoholi lõhn. Suuõõnes - oksendamise jäänused. Nahk on kahvatu, tsüanoetiline. Nahk on märg. Temperatuur 35 ° C, vererõhk 90/50 mm Hg, hingamine on madal, haruldane (8-10 minutis). Õpilaste reaktsioon valgusele, kõõluse ja naha refleksidele puudub. Märgitakse närimis- ja kuklalihaste tüsistusi.
Vastus: alkoholimürgistus raske. Hingamiselundite häirete korral - üleminek riistvara hingamisele - on soovituslik detoksikatsiooni-, hingamisteede analeptikumid, kardiovaskulaarsed ravimid, prednisoon.

346. Hinnake dünaamika vaimset seisundit ning määrake meditsiinilised ja taktikalised ülesanded.
Narkoloogilise haigla kiireloomulises ruumis tarnis eriline brigaad matusetööstuses mehaanikut K. 32-aastaseks. Diagnoositi linna haiglasse: "alkohoolne psühhoos? Riik pärast alkoholi mürgistust, toksiline hepatiit, koliit, mürgistuse nefropaatia. " Kiirabitöötajate sõnul oli patsient rahutu, jooksis apteekide ümber ja proovis akna hüpata. Ooteruumis - lamades fikseeritud kätega liikumatult, raputab oma pead. Kõne on vaikne ja kõlav. Ta ei vasta küsimustele ega reageeri välisele stiimulile. Somaatilise sfääri osa - nahk on kahvatu, kollakas värvusega, huulid on praetud, sinakas. Hingamine on madal, ebaühtlane. Südame kõlab kurt, vaevu kuuleb. Silma sklerat süstitakse väikeste hemorraagiatega. Sarvkesta refleksid salvestatud. Õpilaste reageerimine kergele vaevale. Temperatuur - 38,2 ° C,
Põrgu - 85/40 mm Hg, pulss 108 lööki. minutis, filiformne, arütmiline.
Vastus: alguses tekkis tüüpiline alkohoolne deliirium, mis seejärel muutus liiga liialdatud deliiriumiks. Ravi - detoksikatsioon. vee ja elektrolüütide tasakaalu korrigeerimine (kaaliumi ja naatriumi sisaldus, vere pH). aju ja kopsude paistetuse ennetamine. hemodünaamiliste, kardiovaskulaarsete häirete, maksa ja neerude aktiivsuse kõrvaldamine. hingamise normaliseerumine.

347. Hinda patsiendi dünaamilist seisundit ja soovitada ravi taktikat.
Patsiendi M. võeti 42-aastase ravivastuse haigla valvekeskusse. Naise sõnul on teada, et patsient on pikka aega alkoholi kuritarvitanud ja viimase 5 aasta jooksul on ta joob kuni 3-5 päeva. Eelõhtul enne haigla sissepääsu jõin su sugulastega. Joogivee tekkimisel tekkis tüli, peksis sugulased, kaotas teadvuse.
Patsiendi vaimne seisund patsiendi teisel päeval muutus järsult: ta kutsus teisi ümber fiktiivsete nimedega, ütles, et ta on tööl, ei suutnud hoida ennast paigas, püüdnud alati kuhugi minna, järgnenud sundimisega juhiseid, nägi palju lendu tema ümber, spiderwebs, vilgub tulekahju. Ravi mõju tõttu see seisund peatati. Hiljem, olles osakonnas kuus, jäi ta rumalale, halvasti olukorrale orienteeritud, ei leidnud oma kambrit, tema voodi oli mõnevõrra eufooriline, vastasid küsimustele mitte sisuliselt. Neuroloog on seda uurinud, ilma et tuvastataks neuroloogilisi sümptomeid.
Vastus: äge mürgine psühhoos (alkohoolne päritolu). Korsakovski amneesia sündroom. Ravi - võõrutusravi koos B-vitamiinidega, aurustumishäire (naatriumoksübutüraadi) peatamine akuutse psühhoosi korral. trankvilisaatorid, nootropics, vaskulaarsed ravimid.

348. Kvalifitseerige haigusseisund ja tehke ninoloogiline diagnoos.
Patsient on 37-aastane, puusepp. Alates 13-aastasest ta joob, saab ta vanusest 19-aastaselt purjus. Aasta tagasi, pärast ühte joogipurustust, kuulsin naabri häält seina taha, kes ähvardas tappa, purjustaks pettuma perekonna tekitatud kahju eest. Hommikul hääl kadus. Sellele haigusele eelnes kahe nädala rünnak. Jaamas oli ta kuulnud oma naise häält. Ta helistas talle, siis hakkas abi paluma. Ta nuttis, ütles, et ta langeb rongi alla, jäi ta ilma jalgita. Patsient sõitis meditsiinikeskuse jaama, kus ta hakkas palve oma naise päästa. Kutsuti kutsutud psühhiaatriakomiteed.
Eksamil: orienteeritud, kinnitab, et ta on tervislik. Ta kuuleb mehe- ja naissoost hääli, kes kutsuvad teda joavanikuks, vabastatuks. Surmaga ähvardatud. Teised hääled kaitsevad teda, kutsuvad teda jooma. Ta kardab, kardad, et nad hakkavad temaga tegelema.
Pärast haiglaravi ja ravi määramist päevas hakkas patsiendi seisund paranema. Hääled ja hirm kadus, ilmnes tema seisundi kriitika. Samal ajal avastas ta, et see on soovitatav, hõlpsasti hinnatud, kiiduväärtus, kalduvus ebasobivatele naljadele.
Somaatiline seisund - ilma tõsise patoloogiaga.
Neuroloogiliselt - käte värisemine, reflektoorse erutusvõime suurenemine.
Vastus: alkohoolsed hallutsinioosid. Krooniline alkoholism 2 spl. Ravi - neuroleptikumid, trankvilisaatorid, vitamiinravi rühmad B, C., insuliinravi.

349. Tehke sündroomi ja nosoloogiline diagnoos. Määrake ravi taktika.
50-aastane patsient, ehitaja. Kuritarvitused alkohol 30 aastat. Umbes 20 aastat kaine, viimase kümne aasta jooksul - lööb kuni 7 päeva. Tänaseks läks ta üle soroteegidesse, kangendatud veinidesse. Suhtumine perega on töö muutunud - ükskõiksus, isekus ilmnes. Paljusid aastaid hakkas märkima, et tema abikaasa konflikt alkoholi kuritarvitamise pärast 4 aastat tagasi märkis, et tema abikaasa lahkub kodus tihti, muutis tema suhtumist teda. Püsivalt hakkas ta välja selgitama, kus ta oli, kui ta ei tulnud õigel ajal. Tema naise vastused ei rahuldanud teda, aga ta ei uskunud teda.
Ta hakkas kahtlustama, et ta petab teda ja hakkab teda järgima. Kodused olid sagedased tülid. Naine nuttis, patsient arvas, et see kinnitas tema kahtlusi. Ta nõudis tema ülestunnistusi, leidis tõendeid tema truudusetuse kohta - õhtul ei olnud voodit erineval kujul kui hommikul, linasel leiti kahtlaste plekkide olemasolu. Vankumatu ajal ähvardas tema naine vägivalda. Ehitised seinal riputasid kirve lootuses oma naise hirmutamiseks. Hiljuti jõudis ta järeldusele, et ta petab teda koos kõigi tema kaaslastega. Pärast abielulahutuse esitamist teatas naine oma käitumisest psühhiaatria kliinikusse.
Vaimne seisund: orienteeritud, räägib üksikasjalikult tema naise käitumist, kindlalt veendunud, et tema naine on tema petmine. Selleks, et mitte teda tappa ega vastuta selle eest, peab lahutusvajadust vajalikuks. Ta peab ennast tervena ja tema abikaasa ja tema armastajad panid teda haiglasse, et nad saaksid "kurnata". Pärast palju veenmist nõustus ta närvidega ravima. Osakonnas on käitumine rahulik ja korrektne. Kohtumistel naisega, kui keegi seda ei jälgi, nõuab tema ülestunnistust, solvab teda, ähvardab repressioone.
Vastus: Alkoholi jama, armukadedus. Krooniline alkoholism. 2 - 3 spl. Ravi - antipsühhootikumid, alkoholivastased ravimid.

350. Kindlaks sündroomi ja nosoloogiline diagnoos. Taktikavahendid.
15-aastane teismelistele, 8. klassi õpilane, hakkas ta viimasel kahel aastal õpinguid halvasti koolis õppima, ta jäi klassidesse, lahkus kodust. Ta liitus associaalse ettevõttega. Ema hakkas kahtlustama, et lisaks tavapäraste sigarettide suitsetamisele (12-aastaselt suitsetades) kasutab ta ka teisi aineid. Ta märkas ebastabiilset kõnnakut, "tuimat vaadet", uimasust. Selles seisundis tekkis tugev näljahäda ("külmkapis tühjendatud"). Vastu võetud haiglasse põneva seisundi tõttu. Ma ei tundnud vastuvõtvas toas inimesi, ei teadnud, kus ta oli, rääkis "välismaalasest", kuid ei suutnud koguda üksikasjalikumat teavet.
Vaadates - kitsad õpilased, ebastabiilne kõnnak, HELL 90/60 mm Hg, temperatuur on normaalne. Siseorganitest ilma funktsioonideta. Pärast ravimite süstimist magas hommikul vaimne seisund muutus. Täielikult keskendunud, rääkis sellest episoodist, mida ta koges eelõhtul. Õhtul, kui ma olin ettevõttes, kasutasin seda ainet, pärast mida ta sai rõõmsaks, naeris ja siis tundis, et ta oli "kas lennukis või raketis ja oli ruumis kõik, nagu sinine taevas ja säravad tähed". Kuidas haiglasse viiakse, ei mäleta. Hommikul on patsient kontaktis, käitumine on õige. On kriitiline.
Vastus: Oneiric sündroom. Hašši psühhoos. Neuroleptiliseks kasutamiseks

351. Määratlege sündroomi ja nosoloogilise diagnoosi. Taktikavahendid.
Kiirabi andis 11-aastasele noorukile statsionaarse haigla. Teistele teismelistele leiti kohalik politseiametnik teismelise maja keldris. Mitte orienteeritud, produktiivne kontakt pole saadaval. Võimalik oli teada saada, mida ta pildi seina näeb kui "karikatuure", mille sisu saab "tellida". Liigub, üritades neid kinni seinale tõmmata lauale. Kontor kiiresti rahunes, magas, magas kogu öö. Hommikul pole psühhootilisi häireid.
Vastus: Deliriase sündroom. Toxico (lenduvate ainete kuritarvitamine) psühhoos. Detoksifitseerimisravi, rühm B-vitamiinid, nootropics, atraktiivsuse tõkestamiseks - antipsühhootikumid.

352. Analüüsige anamneetilisi andmeid ja andke juhtumi tõlgendamine.
Uuritud 41-aastane õpetaja. Viimase 7 aasta jooksul ma joonud 2-3 korda nädalas kuni 0,3 liitri viina, mõnikord ka rohkem, tavaliselt oma naise pärast tööd. Mürgistuse välised nähud avalduvad mõõdukalt. Käitumine joobeseisundis üldiselt korrektselt. Ei ole läbipaistev Üleannustamise korral ei esinenud udarungeid. Mitu korda esines amneesiumist mürgistusi. Ma ei jätsin tööle, rabarbertija jaama ei toimetatud. Peetakse hea töötaja. 36-38-aastaselt hakkas purjus saada kiiremini, hakkasid joobeseisundi välisnähud raskesti ekspresseerima ja hakkasid mürgitama magama jääma. Sellest hoolimata ei vähene tarbitud alkoholi kogus.
1,5 aastat tagasi olin õnnetus, kannatanud tugevat peavigastust. Käimasolev arst hoiatas võimalike tagajärgede pärast alkoholi liigse tarbimisega. Alates sellest ajast ei pea ta peaaegu juua, lubab endale 2 korda aastas klaasi šampanjat.
Vastus: Patsiendil, kellel on harilik joobeseisund, sai kolmandas etapis (esialgne) dekompensatsiooni taustal, mürgistuse muutumise ja tolerantsuse taustal raske tuberkuloosihaige, mis põhjustas peaaegu täielikku alkoholist loobumist.

353. Analüüsige anamneetilisi andmeid ja andke ninoloogilisi soovitusi.
Teema oli 38 aastat vana, alates lapsepõlvest oli ta vaikne ja rahulik iseloomu. Ta kasvas üles ja tõusis lastekodusesse, kus 14-aastaselt hakkas ta sõprade mõjul jooma 200-250 ml veini. Mõnikord pärast seda täheldati oksendamist. Kuigi ta ei tundnud rõõmu joomisest, ei saanud ta keelduda oma kaaskodanike hirmust. Ta võeti õigeaegselt armeesse, kus ta jõi alati kui võimalik. Pärast demobiliseerimist töötas ta ehitusplatsil ja jõudis 3-4 korda kuus 200-300 ml viina või 400-500 ml veini. Oksendamine pärast joomist lakkab.
Ma ei saanud peret, regulaarselt koos elanud erinevate naistega. Ta jõi pidevalt. Mõnikord ei suutnud järgmisel päeval meenutada eelmise õhtu mõnda hetki.
Ta üritas hoiduda joomist, lubas oma sõpradele lubadusi, kuid pärast jootmist ei saanud ta ühe korra ära joosta. Hakkasin jooma 500-600 ml viina või kuni 1 l päevas. vein.
Kui purjus, sai ta ebaviisaks, ärrituvaks ja vastuolus, kuna tööl oli märkusi.
Pärast tööprobleeme oli katseid hoiduda jookidest, mis kestis vaid 1-1,5 kuud. Sellistel hetkedel tundsin ma "kergust". Hommikul oli mul peavalu, ma ei saanud pikka aega tööl osaleda. Õhtuga "kõndis ringi" ja ei saanud pikka aega magada ja siis varsti üles ärkasin.
Seega jätkas ta juua ja otsis meditsiinilist abi oma sõpru nõudmisel.
Vastus: I astme (esialgse) alkoholismi tunnused on järgmised: 1) kaitsva reflekside kaotus. 2) tolerantsi suurenemine. 3) kvantitatiivse kontrolli kaotus on osaline. 4) palimpsests. 5) muutus mürgituse kujul. 6) isiksuse moraalse languse märke.

354. Hinnake kolme seisundi seisundit ja andke noloogilisi eeldusi.
Vaadeldes 50 aastat töötamist. Vaimne seisund: puutub kokku vabatahtlikult. Kalduvus pöördumatusele käitumisharjäärsete omadustega. Ta ütleb, et ta joob "nagu kõik teisedki". Flaunts, kes saavad juua 1,5 liitrit. viin ja veelgi rohkem, kuid "alati mäletab kõike". Sweetheart eitab. Tervisekaebusi pole. Hospitaliseerimine on seletatav asjaoluga, et tema naine oli sunnitud, kuna ta ähvardas lahutada.
Osakonnas ei rikuta režiimi, täidab arsti määramist. Lihtsalt soovitatav ja lihtsalt nõustub mis tahes ettepanekutega. Suhtlemisel püüab ta ennast paremas valguses esile tuua, räägib kõike kergelt. Ta väldib oma alkoholismi arutamist, selgitades, et ta ei pea ravi oluliseks vajaduseks.
Somaatiline seisund: vesikulaarne hingamine kopsudes, puhas südamehoog, mõnevõrra pehmendatud. Impulss 80 lööki minutis, rütmiline, rahuldav täidis. HELL 150/100. Maksu suurendatakse 1 cm võrra.
Neuroloogiline seisund: reflekside tsoonide laienemisega võrdselt elav kõõlusrefleksid. Täheldatud püsivat punast refleksi dermograafismi.
Vastus: I astme (algne) alkoholism on märke: vastavalt vaimsele seisundile: isiksuse moraalse ja moraalse languse märke anosognosia nähtustega. Soma-neuroloogiline seisund: perifeerse närvisüsteemi suurenenud ärritavuse tunnused.

355. Määrake vaimse seisundi. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient K., 45 aastat vana. Korduvalt Mõni päev enne haiglast lahkumist võeti pensionile. Ta küsis monotoonsetes küsimustes "Mis edasi?" Samal ajal vaatas ta naisele. Öösel, haiglaspetsiifi eelõhtul üritasin oma vaigistaja vigastada kahvliga. Vestluse ajal arstiga ütles ta, et "rohelised raadiolaineid eralduvad naabermajast spetsiaalse saatja abil." Naiste, meeste ja laste hääli kuuldakse. Häälte sisu põhjal mõistsin, et see on spioonigrupp. Hääled räägivad vajadusest tappa inimesi, põletada maja. Kuulsin, et mu naine on selle organisatsiooni liige. Ta usub, et häälte järjekorras tappis naine talle toitu, piima. Tema rünnak naisele selgitab soovi lõpetada kurjategijate rünnak.
Vastus: paranoidne skisofreenia. Neuroleptikumid, korrektorid.

356. Määrake vaimse seisundi. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient A. 44-aastane. Juba aastaid on ta registreeritud psühhiaatri juures. See saabub korduvalt. Vaimulik seisund kontrollimise ajal: kui arst räägib, istub ta oma kätega pea ümber, mõnikord ringi vaadates. Võta ühendust raske. Ta ei räägi tema kogemustest väga innukalt. Ta heidab kahetsust, et tema käitumist on raske kontrollida, sest viimased 4 päeva olid "hääled", "hääled peas ja kurgus". Hääled röövivad patsiendi, tellivad oma naise sõrme ära lõigata, ähvardavad vägivalda, kui ta valetab. Emotsionaalselt igav. Väliselt ebameeldiv.
Vastus: skisofreenia on karvane. Hallutsinatoorsed sündroomid. Neuroleptikumid, korrektorid.

357. Hinnake vaimset seisundit. Teie eeldatav diagnoos, uuring ja raviskeem.
Patsient O., 45-aastane. Vaimne seisund sissepääsul: loid ja loid. Kui jätate endale, see ei näita huvi midagi, ei suhtle kedagi ega pööra kellelegi tähelepanu. Face hypomimichnoe, ekspresssiivne, istuv. Vastused lühikestele, ühepalalisele küsimustele pärast pikka pausi. Vestluse ajal tuleb küsimusi korduvalt korrata, küsides neid valju häälega. Üldiselt ei ole produktiivne kontakt kättesaadav.
Vastus: Mõõduka teadvuse sündroom - uimastamine. Mürgistuse diferentsiaaldiagnostika ja sümptomaatiline psühhoos, raske orgaaniline ajuhaigus (kasvajad, vaskulaarsed haigused, progresseeruv halvatus). Anamneesiandmete täiendav kogumine ja somato-neuroloogilise seisundi uuringu tulemused on vajalikud.

358. Analüüsige anamneetiline teave ja andke juhtumi tõlgendamine.
Patsient R., 42-aastane, ehitaja. Viimase 8-10 aasta jooksul ma joonud kuni 2-3 korda nädalas kuni 0,5 liitri viina, mõnikord rohkem, tavaliselt pärast brigaadiga tööd. Mürgistuse välised nähud avalduvad mõõdukalt. Intooksiline käitumine on üldiselt korrektne. Ei ole läbipaistev Üleannustamise ajal ei täheldatud iiveldust ja oksendamist. Amneesia täheldati mitu korda joobeseisundi jooksul. Ma käisime meelega korrapäraselt tööle. detox ei olnud tarnitud. Tööl oli hea seisund. 37-38-aastaselt hakkas ta tähele panema, et ta jookseb kiiremini, mürgistuse välismärgid muutuvad rohkeks ja jätavad magama joobeseisundis. Samal ajal ei vähenenud tarbitud alkoholi kogus. Kaks aastat tagasi kannatas ta müokardi infarkti all. Pärast seda kardab teine ​​südameatakk ja surm, et ta praktiliselt ei joo, lubab tal pühadel õlut või pool klaasi veini.
Vastus: hariliku joobeseisundiga inimene, kolmandas etapis (esialgne), dekompensatsiooni taustal, mürgistuse muutus ja sallivuse vähenemine, tekkis somaatiline haigus, mis viis alkoholi peaaegu täieliku tagasilükkamiseni.

359. Kindlaksmääramine. Eeldatav diagnoos.
Patsient X., 63-aastane. Tundub väsinud ja depressioonis. Vestluses elavdavad mitu inimest, aktiivselt ja emotsionaalselt kaebavad peavalu, peavalu, peapööritust, väsimust ja efektiivsust. Teatab, et see ületab müra ja ummikuid. Ta kaebab, et ta on kuumalt kuuldavaks ja nõtkunud, ta märab pidevalt kõike. Mood sageli vähenenud. Lapsevanemate märkimisel ilmub näole emotsioon, hakkab naeratama. Anamnestiliste andmete esitamisel on kuupäevadel segaduses.
Vastus: asteenia sündroom, arvatavasti vaskulaarse päritoluga (vaskulaarne skleroos).

360. Määrake vaimse seisundi. Eeldatav diagnoos.
Patsient U., 43 aastat. Orienteeritud Tundub jooksvat ja ebameeldivat. Väljend on kurb. Näoilmeid ja žeste on vaesunud. Vestluse käigus istub monotonne positsioon, praktiliselt ei liiguta. Vestluse ajal algatus ise ei näita, annab ühepoolsed vastused. Ta räägib vaikses, "värvitut" häält. Võimalik oli välja selgitada kaebusi halb tuju, ükskõiksus ümbrusele, melanhoolia tunne, halb une, isu puudumine. Rääkides melanhoolia tundest, toob ta oma käe rinda, "just siin". Tundub oma laste, oma naise ("paha isa, halb abikaasa") ees oma vaesemas. Õhtule märgib ta oma seisundi kerget paranemist - ajukahjustus väheneb, muutub ta veidi aktiivsemaks, saab televiisorit vaadata, läbi ajakirja, raamatu vaadata.
Vastus: Depressiivne sündroom, mis eeldatavasti on endogeense päritolu - tõenäoliselt maniakaal-depressiivse psühhoosi kontekstis.

361. Määratlege vaimne seisund. Eeldatav diagnoos.
Asjaomane F., 46-aastane, paigaldaja. Anamneesis: alates lapsepõlvest, vaikne ja rahulik looduses. Pärast 8. klassi astus ta ehituskonstruktsiooni, kus ta hakkas juua pärast stipendiumi saamist klassiõpilase 200-250 ml veini mõjul. Mõnikord pärast seda täheldati oksendamist. Ta ei saanud keelduda, kardades oma kaaslaste kohtuotsust. Pärast kolledži lõpetamist koostati ta armee, kus ta võimaluse korral jõi. Demobiliseerimise järel sai eluasemefirmis tööd. Sel ajal jõutasin kuni 3-4 korda kuus 200-300 ml viina või 400-500 ml veini. Mina, märkisin, et pärast joomist tekkinud oksendamine enam ei toimu. 24-aastaselt sai ta abielus ja pärast seda hoidus mitmel korral joomisest. Siis hakkas ta jooma uuesti nagu varem. Oli juhtumeid, kui ma ei mäleta eelmise päeva sündmusi. Ta üritas hoiduda joomist, lubas oma naisele, kuid pärast ühe virna joomist ei saanud ta siis peatada. Kasutatava alkoholi kogus suurenes: ta hakkas jooma 500-600 ml viina päevas või kuni 1 l. vein. Kui purjus olekus, sai ta ebaviisaks, ärritavaks ja vastuolus selle tõttu, et perekondlikud suhted hakkasid murda, oli tööl märkusi. Perekonfliktide järel püüti hoida alkoholist loobuda, mis kestis vaid 1-1,5 kuud. Sellistel hetkedel tundsin ma "kergust". Hommikul oli mul peavalu, ma ei saanud pikka aega tööl osaleda. Õhtuti "kõndis ringi" ja ei saanud pikka aega magada ja siis ärkasin varakult. Ta otsis meditsiiniabi abikaasa nõudmisel.
Vastus: I astme (esialgse) alkoholismi tunnused on järgmised: 1) kaitsva reflekside kaotus. 2) tolerantsi suurenemine. 3) kvantitatiivse kontrolli kaotus on osaline. 4) palimpsests. 5) muutus mürgituse kujul. 6) isiksuse moraalse languse märke.

362. Kindlaksmääramine. Eeldatav diagnoos.
Patsiend V., 36-aastane, kontorijuht. Väliselt pingutatud. Paistab kogutud ja puhas, rahulik käitumine. Vestluse ajal, kui tegemist on tema probleemidega, muutub ta segaduses, hakkab rääkima valjult ja räägib rängalt. Ta deklareerib, et tema kolleegid on pikka aega selle taga ja ei luba tal rahus elada. Stenichna. Ta tsiteerib paljusid "tõendeid" oma õigusest ja ei näita väsimustunnuseid pika vestluse ajal. Kui väljendate kahtlusi ja üritate selgitada midagi kergesti ärritunud ja avaldab kalduvust ähvardus ja küünilisus. Korrektsioon on täiesti vastuolus. Pea meeles kõiki isikliku ja avaliku elu kuupäevi, eriti neid, mis on seotud tema tegelike kogemustega. On teada, et hiljuti muudeti mitmeid töökohti. Teine ettevõte uuesti liikumiseks.
Vastus: Paranoia sündroom, arvatavasti endogeense päritolu (skisofreenia, aeglane variant (paranoia)).

363. Kindlaksmääramine. Eeldatav diagnoos.
Patsient G., 46 aastat vana, keevitaja. Vaimne seisund: jääb haiglasse umbes 5 kuud. Esimesed 2-3 nädalat olid mõnikord mõnevõrra murettekitavad ja segaduses, ta teadis, et ta oli haiglas, ei saanud ta öelda, mida ta ei nimetanud, päev, kuu, aasta õigesti. Ma ei mäletanud raviarsti nime, isa perekonnanime. Vestlustes väitis ta mõnikord, et tal oli oma passbookis ligikaudu 1 miljon tengsi ja et ta läks üle maailma. Samal ajal oli ta eufoorilisest rahulolevast meeleheitest ja üritas naisi mesilaste seas "oma rikkustega". töötajad. Aeg-ajalt pahandas ta viha, eriti tema avalduste usaldamatuse vastu ja lõpetas küsimustele vastamise, kuid mõne minuti pärast ta unustas selle. Mõtlesin järk-järgult raviarsti nime ja isa tähestiku, kuid ma olin pidevalt segamini kuupäevadega ja ei suutnud korrektselt hinnata oma viibimise pikkust haiglas. Kui mõni küsitlus andis valeandmeid, oli ta pulmas, kus kõik jõid, laulsid ja tantsisid, siis läks ta ülikoolis õppima. Kontori asukoht ei ole koormav, rahulik.
1). Somaatiline seisund: kaebused kehva istuvuse kohta, rasvade toitude hõõgumisharjumused, rumal ja puhitus, märkimisväärne kehakaalu langus ja juuste väljalangemine peas. Eksamil: keskmisel kõrgusel, vähendatud toitumisalal (kahheksiline), naha kuiv ja lehemädanik, auruvedelike kohad, punase keelega ("lakitud"). Silma skleroosi ikteriline. Palpatsioonil on leitud laienenud ja valulikku maksa.
2). Neuroloogiline seisund: näo hüpimoamiline. Õpilased on kitsad, lõtvalt reageerivad valgusele ja on märgatud horisontaalset suuremahulist nistageemi. Madalate jäsemete kõõlused ja refleksid on reflektsioonitsoonide laienemisega tõusnud. Distaalsete jäsemete hüperhidroos. Peaaegu tasakaalustamatus: vilets ja ebakindel kõnnak. Väljaheidetud käte sõrmede värisemine kuulub Rombergi positsiooni.
3). Ajalooline intensiivne alkoholism.
Vastus: Korsakovi sündroom ja pseudoparalüütiline sündroom avalduvad. Selle seisundi tõenäoline geneeze: inksikatsioon, vaskulaarne, süüfilisus aju protsessi tõttu või TBI tagajärg

364. Määrake vaimse seisundi. Eeldatav diagnoos.
Patsiend H., 37-aastane, juuksur. Vestlusel vastuvõtu ajal ütleb ta ka väsimust, mälukaotust ja ebamugavust näo ja keha ülemise poolel, mis tekib perioodiliselt, mulje, et "mulle karmid juuksed on kinni jäänud". Nii juhtub, et seal on tunne suriseerumine, ja siis, kui see moodustati valdkondades "painutamine ja keerdumine." Samal ajal võib see tunduda ärevus, ärevus. Mõne aja pärast kaob diskomfort, seejärel ilmub uuesti.
Vastus: Asteno on neuroositarnane sarnane sündroom, millel on endogeense orgaanilise päritoluga kõige sagedamini esinenud senostopaatilised haigused. Aeglane skisofreenia ei ole välistatud.

365. Eeldatav diagnoos. Taktikavahendid.
Patsient S., 55-aastane, müürnik. Anamneesist: alkoholi kuritarvitamine 12 aastat, viimased 3,5 aastat kaine. Vastavalt tema abikaasa, eriti kuritarvitanud joomine viimase kuue kuu jooksul. Väikese külma taustal oli patsiendil 3 päeva pikkune joomine, tarbitud viin. Siis, pärast joomise lõpetamist (patsiendil tuli minna tööle), oli ta äkitselt häiritud uni, ärevus, ärevus ja hirm. Õhtul, sulgudes silmad, hakkas ta nägema kärbseid, ämblikud, "mõned muud vastikad putukad". Hirmus avas ta silmad, ja siis kõik kadus. Järgmisel päeval tunne paremaks, aga õhtul hakkas uuesti näha kärbeste ja ämblikud, seekord lahtiste silmadega, tundsin neid indekseerimise naha hammustada seda, mõne aja pärast märkasin üllatusega, et ruumis oli kanad ja hiiri, kes hakkasid teda jälitama. Ta peitis, jooksis, hüüdis, otsustas end ise riputada, kuid ei suutnud aru saada, kuidas seda teha. Siis hakkas ta kuulama tuntud meeste häält uksest välja, püüdes teda tappa. Hagis sugulastele: "Kuula, mida nad ütlevad? Ärge laske neid maja sisse ", samas kui nad kogesid tugevat hirmu, ei reageerinud ja ei saanud aru, mis tähendus on tema poole pöördunud. Püsis kogu öö. Haiglaravi ajal hakkas ta järsult segama, kogu raputas, kaeti külma higi.
Vastus: Delirium tremens. Krooniline alkoholism. 2 spl Detoksifitseerimisravi kombinatsioonis B-vitamiinidega, ärritusmehhanism (naatriumhüdroksübutüraat), rahustid, nootropics.

366. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient M., 28-aastane. Hommikul kell 3.30 viidi ta psühhiaatriahaigla kiirtoitlustuskojasse. Väidetavalt on ta 4 aastat alkoholi kuritarvitanud. Riik on dramaatiliselt muutunud, kolm tundi tagasi. Kiirabi kutsuti vale käitumise tõttu, ei maganud, ärritas, hakkasin rääkima, indekseerides põrandat. Hädaolukorras on ta hõivatud, kogeb hirmuäratavaid visuaalseid hallutsinatsioone, jäljendavaid tagaotsitavaid tagakiusamise ideid, hirmu, ärevust. On psühhomotoorse agitatsiooni seisundis. Kaebused iivelduse, kõhuvalu, silmalaugude fibrillaarse ärrituse, näo lihaste, mioosi, hüperhidrooside, hüpersalivatsiooni kohta. Põrgu - 130/90. Temperatuur - 37,2 C.
Vastus: äge alkohoolne psühhoos (deliirium). Ergutamise (naatriumhüdroksübutüraat), trankvilaatorid, detoksikatsioon teraapia kombinatsioonis B-vitamiinidega, nootropics.

367. Kindlaksmääramine. Eeldatav diagnoos. Soovitused.
Patsient L., 18-aastane, üliõpilane. Anamneesis: umbes kuus kuud tagasi lõpetas ta klasside käimise. Hommikul panin voodisse, tihti lihtsalt asetades oma silmad lahti. Ma ei vastanud kaebusele. Hiljuti ei ole enam pesta, riideid vahetada. Patsiendi sugulased kutsusid rahvameditsi, kes otsustas, et patsient oli "jinniga kinni jäänud", "ravitud" kammidega, palveid. Ühe seansi järel pani patsient teda surma ja andis keeldumise jätkata ravi. Pärast seda juhtumit viidi patsiendi sugulased teda mošee, sõitsid pühadele kohtadele. Patsiendi ema märkis isegi tütre seisundi mõningast paranemist. Viimasel ajal lõpetas patsient täielikult söömise, hakkas külmuma ühes asendis ja suutmatus seista kaua aega, ilma olukordi muutmata, vastamata küsimustele. Püüded sööda teda olid ebaõnnestunud. Patsiendi sugulased pöördusid psühhiaatrite poole. Sissepääs: küsimustele ei vastata. Lihase toon on järsult tõusnud: patsiendi käsi, mille arst tõstis, ripub mitu minutit õhku.
Vastus: alaealiste pahaloomulise skisofreenia katatooniline vorm. Teine rühm puue on soovitatav.

368. Määrake vaimse seisundi. Eeldatav diagnoos.
Patsient A., 45. saabub korduvalt. Ajaloos on afektiivsed petlikud rünnakud, millele järgneb pikk (kuni 4-5 aastat), kõrgekvaliteediline remissioon. Haiglasse sisenemine on seotud halvenemisega nädalas enne haiglat. Ma olin unarusse häiritud, sain pikaajaliseks, ma üritasin alati kusagil käia. Kontrollimise ajal märkis psühhomotoorne agitatsioon, kergesti häiriv, ilma kauguse tundmata. Argumendid võõraste teemade kohta, millel on oma võimete ja võimete selge ülehinnang. Mis igatsus naerab, tulevikuplaanid on ebareaalsed. Ta arvab, et ta teab tema ümbruses olevate inimeste mõtteid. Tundub "laseri" mõju, saates "vaimse informatsiooni".
Vastus: korduv skisofreenia. Neuroleptikumid (haloperidool, aminaasiin), korrektorid.

369. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient K., 69-aastane. Kõikide tüüpide suund on säilinud, kontakt on saadaval, vastused sisuliselt küsimustele on mõnevõrra murettekitavad. Üksikasjalikult räägib ta üksikasjalikult, millised on raskused elus, kuidas ta kannab endas "alaealise kiusamist ja tema sugulasi". Ta tegi korduvalt märku, et keegi "ännab" maja öösiti, võtab asju välja, usub, et see on naisega ja tema sugulased. Ta märgib, et ta magab vägagi, ärkab igal ränkel. Korda märkasin, et "poja-in-law on joonistanud machinatsioone", varjates oma asju ja tooteid. Nii hiljuti ei leitud sokke. Mõned nädalad tagasi tekkinud ebameeldivad aistingud kehas viitavad tütre katsele mürgitada teda, "tõenäoliselt pannakse midagi toitu". Ta usub, et tema "natuke ellu jääb", "ja nendega samal ajal tütar". Paralleelselt kaebab korrapäraseid pearingluse, kuumahood, südame löögisageduse suurenemist, südamerõmbamist, arusaamatu hirmu, ärevuse tundmist.
Vastus: Involutsiooniline paranoiline. Triftaasiin, haloperidool. Taastav teraapia.

370. Patsient M., 25-aastane. Ta lõpetas avaliku kooli 4. klassi, 3. ja 4. klassis jäi teisele aastale. Matemaatika oli raske. Hiljem õpetasin end hästi tikandama, tegin suuri oskusi kunstlikke lilli, oskasin süüa. Ta on 10-12-aastaste tüdrukutega sõpradega, tunneb suurt huvi riideid, ehteid, poisse. Tema sõbralikule suhtumisele üritab ta kohe vestlust kissida ja suudelda, ta ei taha lahkuda, palub teda temaga kaasa võtta, "lööke pead".
Vastus: Kerge vaimne alaareng. Tööteraapia. Nootropilised ravimid.

371. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient R., 48 aastat vana, ehitaja. Kuritarvitanud alkoholi peaaegu 30 aastat. Umbes 20 aastat kaine, viimase kümne aasta jooksul - lööb kuni 7-8 päeva. Tänaseks läks ta üle soroteegidesse, kangendatud veinidesse. Hiljuti jõudis ta järeldusele, et tema abikaasa oli tema kõigi oma kolleegidega petmine. Pärast abielulahutuse esitamist teatas naine oma käitumisest psühhiaatria kliinikusse.
Vaimne seisund: orienteeritud. Ta räägib üksikasjalikult oma naise käitumist ja on kindlalt veendunud, et tema naine on tema petmine. Selleks, et mitte teda tappa ega vastuta selle eest, peab lahutusvajadust vajalikuks. Ta peab ennast tervena ja tema abikaasa ja tema armastajad panid teda haiglasse, et nad saaksid "kurnata". Pärast palju veenmist nõustus ta närvidega ravima. Osakonnas on käitumine rahulik ja korrektne. Kohtumistel naisega, kui keegi seda ei jälgi, nõuab tema ülestunnistust, solvab teda, ähvardab repressioone.
Vastus: Alkoholi jama, armukadedus. Krooniline alkoholism. 2 - 3 spl. Ravi - antipsühhootikumid, alkoholivastased ravimid.

372. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient V., 15-aastane, 8. klassi õpilane. Viimase 2 aasta jooksul on jõudlus langenud, ma jäin klassid maha, kodust lahkusin. Ta liitus associaalse ettevõttega. Vanemad hakkasid kahtlustama, et lisaks tavapäraste sigarettide suitsetamisele (kui ta 12-aastaselt suitsetab), kasutab ta ka teisi aineid. Nad märkasid ebastabiilset kõnnakut, "must pilti", unisust. Selles seisundis tekkis tugev näljahäda ("külmkapis tühjendatud"). Vastu võetud haiglasse põneva seisundi tõttu. Ma ei tundnud vastuvõtvas toas inimesi, ei teadnud, kus ta oli, rääkis "välismaalasest", kuid ei suutnud koguda üksikasjalikumat teavet. Vaadates - kitsad õpilased, ebastabiilne kõnnak, HELL 90/60 mm Hg, temperatuur on normaalne. Siseorganitest ilma funktsioonideta. Pärast ravimite süstimist magas hommikul vaimne seisund muutus. Täielikult keskendunud, rääkis sellest episoodist, mida ta koges eelõhtul. Õhtul, kui ma olin ettevõttes, kasutasin seda ainet, pärast mida ta sai rõõmsaks, naeris ja siis tundis, et ta oli "kas lennukis või raketis ja oli ruumis kõik, nagu sinine taevas ja säravad tähed". Kuidas haiglasse viiakse, ei mäleta. Hommikul on patsient kontaktis, käitumine on õige. On kriitiline.
Vastus: Oneiric sündroom. Hašši psühhoos. Neuroleptikumide kasutamine.

373. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient M., 11-aastane. Hädaolukorras haiglasse toimetatud kiirabi. Teistele teismelistele leiti kohalik politseiametnik teismelise maja keldris. Mitte orienteeritud, produktiivne kontakt pole saadaval. Võimalik oli teada, mida ta näeb pildi seinal, "karikatuure", mille sisu saab "tellida". Liigub, üritades neid kinni seinale tõmmata lauale. Kontor kiiresti rahunes, magas, magas kogu öö. Hommikul pole psühhootilisi häireid.
Vastus: Deliriase sündroom. Mürgine psühhoos. Detoksifitseerimisravi, rühm B-vitamiinid, nootropics, atraktiivsuse tõkestamiseks - antipsühhootikumid.

374. Eeldatav diagnoos. Ravi.
Patsient O., 48-aastane. See saabub korduvalt. Mõni päev enne haiglast lahkumist võeti pensionile. Püüdes temaga rääkida, vaatas ta mehele ja lastele. Ma ei vastanud küsimustele, ma kuulasin midagi. Haiglaravi eelõhtul sai ta eriti murelikuks ja rahutuks. Sugulased kuulsid korduvalt, öeldes "ei, ma ei taha". Öösel üritas ta naasta abikaasat, kes jooksis püsti. Ta viidi psühhiaatriahaiglasse ja haiglasse. Vestluse ajal arstiga teatas ta, et ta sai signaale naaberriigist, mis läks otse tema pea. Kuuleb naiste, meeste häält. Hääled nõudsid oma mehe ja laste lõpetamist, "nad on juba erinevad", "nad on võõrad". Oli kindel asjaolu, et tema ümber oli maatükk, kus mees oli "mitte viimane näitaja".
Eeldatav diagnoos, ravi.
Vastus: paranoidne skisofreenia. Neuroleptikumid, korrektorid

375. S. patsient, 34-aastane. Paar aastat registreeritakse psühhiaatri juures. See saabub korduvalt. Vaimne seisund inspektsiooni ajal: kui arst räägib, istub ta oma kätega oma kõrvu ja vaatab regulaarselt välja. Kontakt on peaaegu kättesaamatu. Ta ei räägi kergesti oma kogemustest, lühidalt, enamasti ühetsüklist. Ta heidab kahetsust, et tema käitumist on raske kontrollida, sest viimased 2 nädalat kuuleb "hääli". Kuule neid peas, kurgus. Äärmiselt ebameeldiva sisuga hääled, laskis patsient käituda, käsk pistud kätt kärpida, lubage kiiresti valulik surm, kui ta ei järginud. Emotsionaalselt igav. Väliselt üsna ebameeldiv.
Vastus: skisofreenia on karvane. Hallutsinatoorsed sündroomid. Neuroleptikumid, korrektorid.

376. Kindlaksmääramine. Eeldatav diagnoos.
Patsient P., 51-aastane, laadur. Vaimne seisund: lihtne kontakti teha. Hoiab ilma kauguse mõttes. Kalduvus pöördumatusele käitumisharjäärsete omadustega. Ta ütleb, et ta joob "nagu kõik teisedki". Flaunts, kes saavad juua 1,5 liitrit. viin ja veelgi rohkem, kuid "alati mäletab kõike". Pühamatus eitab fakte. Tervisekaebusi pole. Hospitaliseerimine on seletatav asjaoluga, et tema naine oli sunnitud, kuna ta ähvardas lahutada. Osakonnas ei rikuta režiimi, täidab arsti määramist. Lihtsalt soovitatav ja lihtsalt nõustub mis tahes ettepanekutega. Suhtlemisel püüab ta ennast paremas valguses esile tuua, räägib kõike kergelt. Ta väldib oma alkoholismi arutamist, selgitades, et ta ei pea ravi tõsist vajadust. Somaatiline seisund: vesikulaarne hingamine kopsudes, puhas südamehoog, mõnevõrra pehmendatud. Impulss 80 lööki minutis, rütmiline, rahuldav täidis. HELL 150/100. Maksu suurendatakse 1 cm võrra. Neuroloogiline seisund: kõõluste refleksid on ühtlaselt animeeritud reflekstsoonide laienemisega. Täheldatud püsivat punast refleksi dermograafismi.
Vastus: I astme (algne) alkoholism on märke: vastavalt vaimsele seisundile: isiksuse moraalse ja moraalse languse märke anosognosia nähtustega. Soma-neuroloogiline seisund: perifeerse närvisüsteemi suurenenud ärritavuse tunnused.

377. Seaduse järgi arendab Ribot:
Vastus: progresseeruv

378. Sopori märk on:
Vastus on: hyporeflexia

379. Üks P.V. psühhopathia kriteeriumitest. Gannushkina on:
Vastus on: patoloogiliste isiksuse tunnuste koguarv.

380. Epilepsia puhul, mida iseloomustavad:
1. mitmesugused paroksüsmaalsed häired
2. progressiivne kursus
3. emotsionaalne jäikus ja mõtlemise viskoossus
4. tulemus - kogu dementsus
Vastus: tõsi 1 ja 3.

381. Mis epilepsia häired võivad kesta üsna pikka aega (kuni mitu tundi)?
Vastus: hämarad riigid

382. 32-aastasele patsiendile on aeg-ajalt häiritud ootamatu tunne, et ruumi seinad ja laed on talle valmis langema. See tunne kestab 2-3 minutit ja läbib sama äkki. Kvalifitseerige olek:
Vastus: erilised teadvuse seisundid

383. Politsei jäi politsei 23-aastase noorena, kuna oli terav agitatsioon ja absurdne käitumine. Hülgasid kujutelda jälitajad, karjusid ja ründasid politseinikku. Haiglasse jõudmiseks tulin ise. Hädaolukorras tähistas alkoholi lõhn suust. Korralikult helistades ei mäleta midagi rünnaku ajal toimunud. Kvalifitseerige ülekantud psühhoos.
Vastus: hämaras olek

384. APATIO-AULULINE SÜNDROOM on tüüpiline manifestatsioon:
Vastus: tüüpiline TIR-le

385. Mees 45 aastat vana, teadur, mingit põhjust on muutunud väga aktiivseks, pidevalt hea tuju, nalja, pakkudes abi teistele, rääkis tänaval kummalise naine, rääkisime palju koos naporom lihtsalt segane ja sooritanud vestluse teise teema. Leading sündroom:
Vastus on maania.

386. Millised prognoosimisvõimalused on iseloomulikud reaktiivsele psühhoosile?
1. resistentse defekti moodustamine
2. paroksüsmaalne progresseeruv rada
3. pidev progressiivne voog
4. täielik taastumine
Vastus: ainult 4 on tõsi.

387. Efektiivsete šoki reaktsioonide põhjus on tavaliselt:
1. õnnetused, mis ähvardavad inimese ja tema perekonna elu
2. tõsine pikaajaline haigus lähedasel inimesel
3. loodusõnnetused
4. vangistus
Vastus: tõsi 1 ja 3.

388. 35-aastane naine pöördus üldarsti poole, kes kaebab ebamugavust, peavalu, ebamugavust rinnaku taga ja isutus puudumist. Sellised häired võivad olla manifestatsioon:
1. neurasthenia
2. depressiivne sündroom
3. alkoholi ärajäämise sündroom
4. hüsteeria
Vastus: 2 ja 4.

389. 16.aastane noor mees ei ole enam kodust lahkunud, ei osale koolis, ei ole midagi kinni, ei tee kaebusi, ei pea ise halvaks. Õppisin hästi kuni 8. klassi, olin hoolas, seostusin oma vanematega. Alates 8. klassist sai ta ebaviisakas, järelevalveta kaotanud huvi õppimise, vallutamise, regulaarselt alkoholi kuritarvitamise vastu. Kõige tõenäolisem diagnoos:
Vastus: andmed maniakaalse depressiivse psühhoosi kohta puuduvad.

390. Syndroom, mis võib olla hüsteeria manifestatsioon:
Vastus: hämaras olek

391. 35-aastane koduperenaine naine koges oma mehe sõbra kirglikku armastust. Ta ei tahtnud oma abikaasat lahutada, sest ta hindas kõrgelt oma muret oma pere pärast. Sellest taustast ilmnesid püsivad peavalud, kaotuseta minestamine, valu südame piirkonnas, mida süvenes seksuaalne kokkupuude tema abikaasaga. Terapeut läbivaatus ei näinud patoloogiat. Kõige tõenäolisem diagnoos:
Vastus: hüsteeriline neuroos

392. 16-aastane noor mees ei ole enam kodust lahkunud, ei käi koolis, ei ole midagi hõivatud, ei kurnav, ei pea ise halvaks. Ma õpin hästi kuni 8. klassi, oli hoolas, seostunud oma vanematega. Alates 8. klassist sai ta ebaviisakas, järelevalveta kaotanud huvi õppimise, vallutamise, regulaarselt alkoholi kuritarvitamise vastu. Kõige tõenäolisem diagnoos:
Vastus: sümptomid ei vasta "psühhoopia" diagnoosile

393. Kindlaks psühhopaatia vorm:
Uurimise ajal on patsient orienteeritud korrektselt, tema vaim on selge, hoitud tähelepanelikult, tema huuled on tihedalt kokku surutud, lähevad naeratades. Pärast paari ühesilbiliste vastuseid, järk-järgult elavaks, nördinult libekeelselt räägib praegune olukord tööl, kirjeldab üksikasjalikult mahhinatsioonide oma vaenlasi. Kontsentreeritud probleemidele. Nagu selgus hiljem, pärast tüli peatoimetaja osakonna sisestatud kontoris, ma nägin võõras, midagi kaaluda lauale - otsustas, et ta saadeti röövinud dokumente
Vastus on: paranoiline

394. Kindlaks psühhopaatia vorm:
Manne uurimise ajal patsient viskab tema pea tagasi, katab tema nägu oma kätega. Paistab noorem kui tema aastat, on selge, et ta hoolikalt jälgib oma välimust, kasutab ere kosmeetikat. Meeleldi ja jutukas ta teatas, et tema abikaasa oli alati "toob, on võimatu elada" - ajal üks viimaseid konflikte see on käsitlenud ise paar kärpeid käsivarte ja seejärel vali hüüab ja pisaraid, kiirustasid naabrid, nõudlik kiirabi kutsuma abi Oma kogemuste esitamisel, jälgides arsti reaktsiooni, siis tõuseb, siis alandab tema häält, maaliliselt kummardab käed
Vastus on: hüsteeriline

395. Poiss ilmutas oma kasuisa perekonda pärast ärrituvust, ei rääkinud temaga ja kui ta ilmunud võitis, võitis ta jälle teise ruumi. Ta hakkas oma ema kaebama, et tema kasuisa "teda liiga palju nägi". Pärast seda, kui ta näitas oma poegade palve näidata koolipäevikut ebaõnnestumiseks, puhkes ta ära väärkohtlemise, solvangute ja kodust lahkumise. Hooldamise ajal olin ma lastele suunatud linna lastega ringi käinud lastele. Pärast kodust naasmist hoolimata sellest, et tema istuvanus lahkus perekonnast, jätkas ta kodust eemale pääsemist, osales süütute käitumishäiretega laste ettevõttes. Lõpetas koolis käimine.
Milline käitumishäire:
Vastus: protootiline patohakterakoloogiline reaktsioon

396. Patsient vaatab ümber, deklareerib, et keegi akna taga helistab talle, vastab kujuteldavatele kõnedele.
Vastus: tõelised kuulmis hallutsinatsioonid

397. Haigestunud isiku haige näeb hirmuäratavaid nägudeid, kes naeravad teda, näidata talle keelt.
Vastus: hypnagogic hallutsinatsioonid

398. Patsient on ärritunud, deklareerib, et peas tal on ebatavaline tunne, mis sarnaneb "gurgling ja rähv
Vastus: senestkopathy

399. Patsient kaebab ebameeldivaid lõhejuhtumeid rinnaku taga, sarnaselt asjaolule, et "uss on hõõguv
Vastus: senestkopathy

400. Patsient kaebab, et aeg-ajalt tal on tunne, et ruumi seinad on painutatud ja võivad teda langeda.
Vastus: psühhosensorilised häired

401. Patsient tunneb, nagu tema naha alla indekseerivad väikesed putukad ja ussid
Vastus: kombatavad hallutsinatsioonid

402. Patsiendil tekib seletamatu tunne, et maailm on kaugel ja tajutav, "nagu teleskoobi kaudu".
Vastus: derealiseerumine

403. Patsient kaebab, et ta "on muutunud sisemiselt", et tema tunded ja mõtted ei ole sarnased varasematega.
Vastus on: depersonaliseerimine